fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Administracja

Czy przełożony może od razu zaproponować kontrakt bezterminowy?

123RF
- Urząd gminy chce zatrudnić prawnika zajmującego się ochroną danych osobowych. Pracownik ten ma wieloletnie doświadczenie w pracy w administracji rządowej. Nie pracował jednak wcześniej w jednostce samorządowej. Czy taka osoba musi odbyć służbę przygotowawczą?

Ponieważ pracownik, o którym mowa w pytaniu nie był zatrudniony w żadnej jednostce samorządowej, trzeba uznać go, zgodnie z art. 16 ust.3 ustawy o pracownikach samorządowych (uops) za osobę podejmującą pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym (w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym). Oznacza to, że pracodawca musi z nim zawrzeć umowę o pracę na czas określony, nie dłuższy niż sześć miesięcy. W czasie trwania tej umowy pracownik powinien odbyć służbę przygotowawczą trwającą nie dłużej niż trzy miesiące i kończącą się egzaminem.

Jednak na umotywowany wniosek osoby kierującej komórką organizacyjną, w której pracownik jest zatrudniony, kierownik jednostki może zwolnić z obowiązku odbywania służby przygotowawczej pracownika, którego wiedza lub umiejętności umożliwiają należyte wykonywanie obowiązków służbowych. Nie zwalnia to jednak pracownika z obowiązku przystąpienia do egzaminu przewidzianego na zakończenie służby przygotowawczej. Tak wynika z art. 19 ust. 5-6 uops. Dodatkowo pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. W tym przypadku przepisy już milczą na temat rodzaju umowy, jaki może być z takim pracownikiem podpisany. Pracodawca samorządowy może, więc zatrudnić go zarówno na umowie na czas określony jak i na czas nieokreślony.

podstawa prawna: Art. 16, art. 19 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 902 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA