Zmiany w rozliczaniu nadgodzin urzędników od 2024 r.: albo wolne albo wynagrodzenie

Od 1 stycznia 2024 r. członkowie korpusu służby cywilnej będą mieli rekompensowaną pracę w godzinach nadliczbowych.

Publikacja: 01.01.2024 11:36

Zmiany w rozliczaniu nadgodzin urzędników od 2024 r.: albo wolne albo wynagrodzenie

Foto: 123RF

Czas pracy członków korpusu służby cywilnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i średnio 40 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie dłuższym niż cztery miesiące.

Tylko w sytuacjach uzasadnionych charakterem pracy i jej strukturą można zastosować harmonogramy czasu pracy, które umożliwiają wydłużenie czasu pracy do 12 godzin dziennie. Natomiast w ramach tych harmonogramów, średni czas pracy nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo w ustalonym okresie rozliczeniowym, który nie może być dłuższy niż 4 cztery miesiące. Ustawa o służbie cywilnej zezwala na świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych przez członków korpusu służby cywilnej na polecenie przełożonego, jeżeli wymagają tego potrzeby urzędu. W szczególnych sytuacjach możliwe jest także realizowanie obowiązków w nocy oraz w dni wolne, takie jak niedziele i święta. Co się zmieniło?

Nowa regulacja umożliwia przyznanie wynagrodzenia pracownikowi SC za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych oraz urzędnikowi tego korpusu za nadgodziny realizowane w porze nocnej.

Dotychczas – zarówno jednym jak i drugim– rekompensata przysługiwała wyłącznie w formie czasu wolnego w tym samym wymiarze.

Dodatkowo, urzędnikowi służby cywilnej, do którego jest stosowany system czasu pracy inny niż weekendowy, za wykonywanie obowiązków służbowych w niedzielę przysługiwał będzie dzień wolny w najbliższym tygodniu. Natomiast za pracę w święto - inny dzień wolny albo wynagrodzenie za czas przepracowany w tych okresach.

Nowe uprawnienia zyskały też osoby zajmujące wyższe stanowisko w służbie cywilnej, z wyłączeniem dyrektora generalnego urzędu i kierownika urzędu. W ich przypadku za pracę w godzinach nadliczbowych wykonywaną na polecenie przełożonego (m.in. w porze nocnej czy w niedzielę i święto) rekompensatą będzie czas wolny w tym samym wymiarze albo wypłata wynagrodzenia.

Jak to wygląda od strony formalnej?

O wypłatę tego świadczenia trzeba będzie występować do dyrektora generalnego urzędu. Ten będzie miał 14 dni na rozpatrzenie tego wniosku. Ostatecznie to on zdecyduje, czy wypłacić uprawnionemu pieniądze, czy jednak przyznać mu czas wolny. Taki wniosek członek korpusu ma składać za pośrednictwem swojego przełożonego w formie papierowej lub elektronicznej.

Podstawa prawna: Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2023 r., poz. 1598)

Czas pracy członków korpusu służby cywilnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i średnio 40 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie dłuższym niż cztery miesiące.

Tylko w sytuacjach uzasadnionych charakterem pracy i jej strukturą można zastosować harmonogramy czasu pracy, które umożliwiają wydłużenie czasu pracy do 12 godzin dziennie. Natomiast w ramach tych harmonogramów, średni czas pracy nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo w ustalonym okresie rozliczeniowym, który nie może być dłuższy niż 4 cztery miesiące. Ustawa o służbie cywilnej zezwala na świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych przez członków korpusu służby cywilnej na polecenie przełożonego, jeżeli wymagają tego potrzeby urzędu. W szczególnych sytuacjach możliwe jest także realizowanie obowiązków w nocy oraz w dni wolne, takie jak niedziele i święta. Co się zmieniło?

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona
Praca, Emerytury i renty
Czy każdy górnik może mieć górniczą emeryturę? Ważny wyrok SN
Prawo karne
Kłopoty żony Macieja Wąsika. "To represje"
Sądy i trybunały
Czy frankowicze doczekają się uchwały Sądu Najwyższego?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego