Pożyczka płynnościowa to przysługująca mikroprzedsiębiorcy, bez względu na branżę, w ramach tarczy antykryzysowej nieoprocentowana pożyczka z programu Inteligentny Rozwój w kwocie do 15 mln zł. Pożyczka płynnościowa oferowana na preferencyjnych warunkach umożliwia sfinansowanie wydatków związanych z zapewnieniem podmiotowi (pożyczkobiorcy) płynności finansowej i w konsekwencji utrzymaniem jego bieżącej działalności w warunkach zagrożenia epidemicznego Covid-19. Środki z pożyczki mogą zostać przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń pracowniczych, opłat za towar i paliwo, rat leasingowych.