Marek Barowicz

Określanie wartości początkowej środka trwałego (2)

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorcy mogą pozyskać środki trwałe w drodze darowizny lub w formie aportu. Przysporzenie takie musi zostać odpowiednio zapisane w księgach.

Określanie wartości początkowej środka trwałego (1)

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej u większości przedsiębiorców pojawiają się środki trwałe. Mogą one zostać kupione lub wzięte w leasing. Od sposobu w jaki przedsiębiorca wszedł w ich posiadanie może zależeć metoda ich wyceny.

Jak zaksięgować odprawę z tytułu rozwiązania stosunku pracy

Pracownikom z tytułu zwolnień grupowych i indywidualnych przysługuje prawo do odprawy, której wypłatę należy odpowiednio zapisać w księgach rachunkowych.

Jak rozliczyć gwarancję w księgach rachunkowych

Na podstawie gwarancji kupujący ma prawo do wymiany wadliwego produktu, jego naprawy lub zwrotu. Wszystkie te zdarzenia trzeba odpowiednio zaksięgować.

Jak zapisać w księgach opłatę za reklamę piwa

Puby, restauracje, agencje reklamowe, sklepy czy inne podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych wnoszą z tego tytułu opłatę, którą należy odpowiednio zaksięgować.

Jak zaksięgować dopłatę paliwową obciążającą usługobiorcę

Dopłata paliwowa stanowi dodatkowy koszt ponoszony przez odbiorców usług transportowych, kurierskich czy spedycyjnych. Dostawcy tego typu usług często przerzucają na swoich klientów ponoszone przez siebie wydatki na zakup paliwa. Zdarzenie takie trzeba odpowiednio rozliczyć.

Jak zaksięgować rezerwy

Warunki umowy leasingu operacyjnego mogą powodować, że na dzień bilansowy przypadający na czas jego trwania, istnieje zobowiązanie, z którego korzystający nie może się wycofać. Wówczas należy tworzyć rezerwy, które trzeba odpowiednio zapisać w księgach rachunkowych.

Jak zaksięgować opłatę recyklingową

Sprzedaż reklamówek klientom robiącym zakupy obłożona jest opłatą recyklingową, którą trzeba odpowiednio zapisać w księgach rachunkowych przedsiębiorstwa.

Jak zaksięgować pożyczki zaciągnięte na zakup środka trwałego

Czasami przedsiębiorca chcący kupić lokal lub samochód musi posiłkować się pożyczoną gotówką. Wiąże się z to z koniecznością odpowiedniego zapisania takiej operacji w księgach rachunkowych firmy.

Wycena bilansowa wartości niematerialnych i prawnych (cz. 3)

W ramach leasingu jedna ze stron oddaje do odpłatnego używania lub używania i pobierania pożytków drugiej stronie podlegające amortyzacji wartości niematerialne i prawne. Zdarzenie takie trzeba odpowiednio zapisać w księgach rachunkowych.