Zlecając na zewnątrz spisanie zasad rachunkowości, należy mieć świadomość, że to nadal kierownik jednostki decyduje o:

- stosowaniu metod prowadzenia ksiąg pomocniczych,

- tym, który dowód lub jego egzemplarz ma być podstawą zapisu w księgach w przypadku wystąpienia kilku dowodów dokumentujących tę samą operację,

- zastosowaniu podwyższonej stawki amortyzacyjnej,

- udokumentowaniu operacji gospodarczej za pomocą księgowych dowodów zastępczych w przypadku braku możliwości uzyskania zewnętrznych dowodów obcych,

- zaklasyfikowaniu innych niecodziennych zdarzeń gospodarczych.

Bez współpracy kierownika jednostki z firmą zewnętrzną zajmującą się tego typu usługami przygotowanie dobrej polityki rachunkowości jest w zasadzie niemożliwe. Polityka niedopasowana do działalności firmy może być źródłem wielu problemów w przyszłości.

Mnóstwo pytań powoduje udostępnianie przez biuro zewnętrzne dokumentów kierownikom jednostek, które są w grupie kapitałowej, a jako kierownika jednostki w umowie z biurem podano jedynie kierownika spółki dominującej. Oczywiście cały czas należy pamiętać o tym, że to kierownik danej jednostki (spółki zależnej) ponosi odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych. Nie może on być wyłączony z bieżącego dostępu do informacji zawartych w księgach. Brak wiedzy czy dostępu do informacji księgowej nie wyklucza odpowiedzialności kierownika jednostki za wszelkie naruszenia prawa wobec odpowiednich urzędów.

Biuro księgowe powinno posiadać wzory podpisów osób zarządzających oraz upoważnionych w danej jednostce, jak również procedury pozwalające stwierdzić, że dany dokument jest zatwierdzony lub wstawiony przez odpowiednią osobę. Dopiero takie dokumenty są podstawą księgowania.

Autopromocja
Już w środę. Tylko w prenumeracie rocznej

Poradnik specjalny: Polski Ład - jak rozliczyć się z fiskusem

Zaprenumeruj

Problemem, z którym borykają się jednostki będące w grupie kapitałowej, których księgowość jest prowadzona poza siedzibą jednostki, są refaktury. O ile partycypacja w kosztach wspólnych grupy jest całkowicie uzasadniona, o tyle księgowość powinna zwracać szczególną uwagę na tego typu operacje. Niedopuszczalne jest, aby daną jednostkę obciążać dwa razy tymi samymi kosztami. Jeżeli faktura za daną usługę została już zaksięgowana w danej spółce, to pozycja taka nie powinna występować na refakturze.