Właściciele apartamentów na najem krótkoterminowy apelują do marszałka województwa mazowieckiego o zmianę kryteriów przyznawania dotacji na kapitał obrotowy. Grozi im, że nie dostaną ani złotówki. Czasu na zmiany jest coraz mniej. Nabór rusza 30 lipca. W tej sprawie chce też wystąpić rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Na razie marszałek województwa mazowieckiego nie planuje zmian.

Czytaj też: Koronawirus: nowe dotacje dla przedsiębiorców z PARP

Nieżyciowe kryteria

A jest się o co bić. Samorząd mazowiecki planuje przeznaczyć blisko 67 mln zł na bezzwrotne dotacje dla mikro- i małych przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii Covid-19 m.in. z branży turystycznej. Podobne programy są wdrażane w innych województwach. Część branży turystycznej na Mazowszu jest rozczarowana.

– Od 14 marca do początku maja nie mieliśmy możliwości (z późniejszymi wyjątkami) prowadzenia usług zakwaterowania. Obecnie, mimo zniesionego zakazu, przychody znacznie ogranicza brak gości z zagranicy. Dlatego wielu naszych członków z nadzieją oczekiwało ogłoszenia na Mazowszu naboru dla przedsiębiorców z branży turystycznej na dotacje na kapitał obrotowy. Niestety, przeliczyli się – mówi Grzegorz Żurawski, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Wynajmu Krótkoterminowego. – By skorzystać z tych środków, muszą odnotować spadek przychodów ze sprzedaży o co najmniej 50 proc. w czerwcu 2020 r. w porównaniu z czerwcem 2019 r. w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek Covid-19. Warunek wykazania spadku obrotów akurat w czerwcu 2020 r. wyklucza właściwie wszystkie podmioty, które dzięki kredytom czy wyprzedaży kapitału przetrwały zakaz działalności obiektów noclegowych. Branie pod uwagę przychodu jedynie ze ściśle wskazanego miesiąca, i to następującego już po zniesieniu zakazu działalności, powoduje, że firmy, które z powodu Covid-19 oraz zakazów związanych z epidemią nie miały przychodów od połowy marca do końca maja, nie mogą ubiegać się o wsparcie – tłumaczy Żurawski.

Stowarzyszenie apeluje więc o zmianę tego kryterium na zbliżone do stosowanych w innych województwach, w których przy ubieganiu się o dofinansowanie uwzględnia się okres wybranego miesiąca od marca 2020 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem lub w porównaniu z analogicznym miesiącem w 2019 r.

A może zmiana

Problem zna rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, któremu skarżą się firmy turystyczne nie tylko z Mazowsza. Jak się okazuje, również w innych województwach nie zawsze jest idealnie.

– Wskazanie jako miarodajnego kryterium spadku przychodów w czerwcu, kiedy gospodarka była w fazie odmrażania, nie wydaje się właściwe, mając na względzie spadki przychodów w miesiącach wcześniejszych. Pomoc finansowa w postaci dotacji powinna być kierowana do przedsiębiorców najbardziej dotkniętych konsekwencjami Covid-19. Tymczasem aktualne brzmienie regulaminu konkursu wręcz wyklucza tych najbardziej poszkodowanych – twierdzi Adam Abramowicz, rzecznik MŚP.

W ostatnich dniach rzecznik MŚP podejmował interwencje w sprawie dotacji także u marszałków województw pomorskiego, lubelskiego i śląskiego. W pierwszym wypadku doszło do ogłoszenia naboru na dotacje tylko dla wsparcia MŚP z branży przemysłu czasu wolnego. W drugim apelował o jak najszybsze całościowe poprawienie procedury przyjmowania wniosków oraz należyte przygotowanie serwerów do obsługi wzmożonego ruchu sieciowego. W trzecim zwrócił się do marszałka w związku z nieuruchomieniem dotacji na kapitał obrotowy dla przedsiębiorców.

Płonne nadzieje

Marszałek województwa mazowieckiego w odpowiedzi na pytania „Rzeczpospolitej" poinformował, że 67 mln zł pozwala objąć wsparciem tylko firmy będące w najtrudniejszej sytuacji ekonomicznej. Nie ma możliwości wydłużenia okresu spadku przychodów ze sprzedaży poza czerwiec 2020 r. ani obniżenia kryterium spadku dochodów.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ