Przesądził o tym Sąd Okręgowy w Olsztynie. Postojowego nie chciał wypłacić ZUS. Tłumaczył, że we wniosku kobieta sama wskazała, że przychód osiągnięty w dwóch ostatnich miesiącach wyniósł zero zł, więc przychód za maj nie był co najmniej 15 proc. mniejszy niż ten osiągnięty w kwietniu. W związku z tym nie spełniono przesłanki z ustawy przeciwdziałania skutkom covidu.

Instruktorka odwołała się do sądu. Wskazała, że prowadzi kursy fitness w wynajętych salach. 14 marca 2020 r. wprowadzono zakaz prowadzenia tego typu działalności i za sporne miesiące miała przychód zero zł.

Sąd uznał, że ZUS nie ma racji. Zgodnie z art. 15zq ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych świadczenie postojowe przysługuje osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, pod pewnymi warunkami. Po pierwsze, gdy nie podlegało się ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. Po drugie, gdy rozpoczęło się działalność przed 1 lutego 2020 r. i nie zawiesiło jej. Ponadto przychód z prowadzenia działalności w rozumieniu przepisów o PIT uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był co najmniej 15 proc. niższy od uzyskanego miesiąc wcześniej.

Czytaj także:

Sąd uchylił decyzję ZUS odmawiającą świadczenia postojowego z powodu spóźnienia z wnioskiem

W ocenie SO zamiarem ustawodawcy było przyznanie pomocy publicznej (finansowej) prowadzącym działalność gospodarczą, szczególnie z branż najbardziej poszkodowanych wskutek epidemii. Świadczenie postojowe powinno być więc przyznane wnioskodawczyni ze względu na ograniczenie możliwości osiągania przychodu na skutek działań ustawodawcy, tj. wprowadzenia zakazu prowadzenia zajęć fitness.

Według SO paradoksalnie tacy przedsiębiorcy jak ubezpieczona, którym odgórnie zakazano prowadzenia działalności gospodarczej ze względu na bezpieczeństwo ogółu obywateli, a która w związku z tym nie miała żadnej możliwości wypracowania przychodu ze względu na przyjętą przez organ rentowy interpretację przepisów pomocowych, jest w dużo gorszej sytuacji niż przedsiębiorcy, którzy w tym samym czasie nie dość, że mogli prowadzić działalność – a więc uzyskiwali przychody – to dodatkowo dostają pomoc państwa w postaci świadczenia postojowego (przy nieznacznym spadku przychodów o 15 proc.).

Sygnatura akt: IV U 1195/20