Nowelizacja ustawy o drogach publicznych przewiduje, że szef Krajowej Administracji Skarbowej przejmie od głównego inspektora transportu drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych. Podobnie będzie z opłatami za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Nowy system będzie oparty na geolokalizacji.

Obowiązki korzystających z dróg zostaną ograniczone dzięki wykorzystaniu danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Zmiany zaczną obowiązywać od 2021 r.

Podstawa prawna: nowela z 6 maja 2020 r. (DzU z 23 czerwca 2020 r., poz. 1087)