Tag: Podatki i Opłaty Lokalne

Rekordowa podwyżka danin. Podatek od nieruchomości, ciężarówki i psa w 2023 r.

O niemal 12 procent rosną średnio górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych, jakie mogą nałożyć gminy od 1 stycznia 2023 r. - wynika z ogłoszonego w Monitorze Polskim obwieszczenia Ministra Finansów.

Urząd sprawdzi, czy firma płaci podatek od deszczu

Wielu przedsiębiorców nie wie, że od czterech lat powinni regulować w gminie opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. W najbliższym czasie mogą zostać skontrolowani.

Nie będzie jednej stawki za podziemne garaże. MF: gminy byłyby stratne

Ministerstwo Finansów odpowiedziało Rzecznikowi Praw Obywatelskich w sprawie propozycji wprowadzenia jednolitej stawki podatku od nieruchomości dla garaży i miejsc postojowych w budynkach wielomieszkaniowych. Obecnie podatek zależy od tego, czy jest to odrębna własność, czy tzw. pomieszczenie przynależne do lokalu mieszkalnego.

Wakacyjna sprzedaż bez podatku

Podatek od nieruchomości należy się od gruntów, budynków i budowli, jednak warunki jego poboru od sezonowych działalności w postaci np. straganów z pamiątkami czy budek gastronomicznych nie zostaną spełnione.

Podatek od nieruchomości - nie wszystkie organizacje są traktowane tak samo

Samorządowe domy pomocy społecznej i prywatne domy opieki świadczą takie same usługi, ale przez system prawny traktowane są inaczej.

Jakie opłaty za odpady

- Regionalna izba odwoławcza zakwestionowała wzór deklaracji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W pouczeniu dla mieszkańców stwierdzono, że w razie zmiany danych właściciel nieruchomości składa nową deklarację w terminie 14 dni od wystąpienia zmiany. Czy Izba miała podstawy kwestionować taki zapis – pyta radny.

Podwyżki za parkowanie w stolicy wracają do WSA

Rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym w związku z pandemią jest dopuszczalne, ale brak zawiadomienia o tym i uniemożliwienie zajęcia stanowiska narusza prawo do rzetelnego procesu.

Termin płatności czynszu nie jest dowolny

Jeśli strony w umowie określiły termin płatności czynszu, to warunki te powinny być respektowane przez obie strony stosunku dzierżawnego. Tym bardziej, gdy jedną ze stron kontraktu jest jednostka samorządu terytorialnego.

Niższe opłaty targowe

- Czy jest możliwe, aby rada gminy przyjęła na okres kilku miesięcy np. lipiec–wrzesień niższe o 50 proc. opłaty targowe za sprzedaż na targowiskach? Chodzi o wsparcie dla przedsiębiorców – pyta radny.

Drogi prywatne nie korzystają ze zwolnienia z podatku od nieruchomości

Użytkowanie drogi w sposób ogólnodostępny przez mieszkańców nie oznacza, że taka droga nie podlega opodatkowaniu.