Tag: Podatki i Opłaty Lokalne

Jak to jest z inkasentami opłaty targowej

Rada gminy ma przyjąć uchwałę w sprawie inkasa opłaty targowej. Inkasentem ma być – urząd gminy, a kwota inkaso 10 proc. pobranej kwoty opłaty. Czy takie rozwiązanie jest prawnie dopuszczalne? – pyta radny.

Posiadanie już nie takie straszne?

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, nie można kwalifikować składników majątku do opodatkowania według najwyższych stawek jedynie z powodu ich posiadania przed przedsiębiorcę.

Obowiązki inkasentów podatkowych

Czy rada gminy może przyjąć uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości przez inkaso, wyznaczyć inkasentów – po nowym roku np. 15 stycznia ? W uchwale ma być obowiązek dla inkasentów wydawania wpłacającemu podatki pokwitowania na druku ścisłego zarachowania z kwitariusza przychodowego – pyta radny.

Amortyzujesz, to zapłacisz więcej - ważny wyrok ws. podatku od nieruchomości

Jeśli jedyną aktywnością podatnika jest działalność gospodarcza, to od wszystkich nieruchomości płaci najwyższą daninę.

Sąd: podstawą opodatkowania budowli jest ich wartość rynkowa

Przepisy nie pozwalają na rekonstruowanie wartości budowli lub ich części poprzez operacje rachunkowe uwzględniające wartość początkową środków trwałych mogących wchodzić w skład budowli.

WSA: Funkcji obiektu nie można oderwać od miejsca

Dystrybutory paliwa stanowią urządzenia związane z obiektami budowlanymi w postaci zbiorników paliw i gazu. Nie można bowiem analizować ich funkcji, nie odnosząc jej do miejsca ich zainstalowania, jakim jest stacja paliw.

Koniec luki. Firmy nie unikną podatku od wielkich działek

Nowe przepisy zlikwidują lukę pozwalającą firmom unikać podatku od wielkich działek tylko dlatego, że mają prywatną bocznicę kolejową.

Podatki stanowe i lokalne w Stanach Zjednoczonych

Jakiego typu podatków stanowych i lokalnych należy spodziewać się po dokonaniu inwestycji w Stanach Zjednoczonych? Jak przedsiębiorcy nawigują pomiędzy ponad 11 tysiącami jurysdykcji podatkowych? Jakie są kluczowe kwestie dotyczące podatków stanowych i lokalnych, które należy rozważyć przed dokonaniem inwestycji w USA? Prawnicy z kancelarii Baker McKenzie odpowiadają na te, oraz inne pytania.

Sklepik na dworcu wciąż bez podatku od nieruchomości

Grunty kolejowe udostępniane komercyjnie nie powinny korzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości: urząd musi skorzystać z wyciągów komputerowych

Rada gminy zamierza przyjąć pod koniec listopada uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków/budowli zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, w których zrealizowano nowe inwestycje i utworzono nowe miejsca w pracy w związku z tymi inwestycjami. W projekcie wójt przewiduje wymóg podania we wniosku dodatkowych dokumentów, w tym – wyciągu z KRS i wypisu z CEIDG. Czy będzie to legalne – pyta radny.