Tag: Podatki i Opłaty Lokalne

Jakie są skutki odmowy złożenia oświadczenia o nieruchomościach?

Wójt ma prawo wezwać przedsiębiorcę do złożenia oświadczenia o nieruchomościach, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej. W sytuacji, gdy podane informacje okażą się fałszywe, podatnik musi liczyć się z odpowiedzialnością karną.

Duże miasta zyskują nowych podatników. "To realny zastrzyk finansowy"

Rosną dochody niektórych dużych miast z podatku PIT od osób fizycznych, bo więcej osób decyduje się tam płacić swoje zobowiązania wobec fiskusa.

Pełne wykorzystanie potencjału podwyższa daninę

Grunt, na którym znajdują się panele i infrastruktura towarzysząca podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawki dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności.

Czy można umorzyć przyszłe raty podatku od nieruchomości

Do urzędu miasta wpłynęło kilka wniosków przedsiębiorców o umorzenie podatku od nieruchomości za kolejne miesiące do końca 2021 r. Czy wójt może wydać decyzję w sprawie umorzenia podatku co do przyszłych rat – pyta przedsiębiorca.

Niższa danina od instalacji, gdy mają powierzchnię użytkową

Rozstrzygnięcie NSA w sprawie podatku od silosów i zbiorników to pyrrusowe zwycięstwo biznesu.

Akademik z podwyższoną stawką podatku od nieruchomości

Budynek mieszkalny wynajmowany odpłatnie studentom należy uznać za zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej. W zaistniałej sytuacji będzie to bowiem konsekwencją zajęcia części obiektu na prowadzenie działalności gospodarczej, a nie uznania go za związany z jej prowadzeniem.

Zamiast marketów w niedziele mają być czynne stragany

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy posłów PiS i Kukiz ’15 o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w soboty i niedziele przez rolników i ich domowników - informuje portal wiadomoscihandlowe.pl.

Informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych lepiej złożyć bez zwłoki

Zastosowanie przez organ podatkowy kary porządkowej uzależnione jest od wystąpienia dwóch przesłanek: prawidłowego wezwania podmiotu do określonego zachowania oraz odmowy takiego zachowania przez ten podmiot np. do złożenia wyjaśnień, zeznań, okazania dokumentów.

CIT a najem urządzenia przemysłowego za granicą

Pojęcie urządzenia przemysłowego obejmuje wszelkie urządzenia wykorzystywane w profesjonalnym obrocie, przy czym muszą one być związane z działalnością danej firmy.

Sąd: Nie można zawężać preferencji dla kolei

Tory kolejowe o szerokości 1435 mm, jak również o szerokości większej niż 1435 mm, które wchodzą w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu stosownych przepisów, mogą korzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości.