Tag: Podatki i Opłaty Lokalne

Brak dostępu do drogi nie uzasadni umorzenia zaległości podatkowej

Podatek od środków transportowych nie jest uzależniony od możliwości korzystania z pojazdu.

Warto walczyć o korektę nawet starego podatku od nieruchomości

Gmina zwróci obywatelowi źle naliczony podatek od nieruchomości za lata 2006-2010. Choć upłynął 5-letni termin przedawnienia z Ordynacji podatkowej, po interwencji RPO, znalazł się sposób, by uchylić decyzje ostateczne w tej sprawie.

Podatek od nieruchomości w 2023 roku będzie wyższy

Od 2023 roku podatek od nieruchomości może wzrosnąć nawet o blisko 12 proc. Wszystko jest w rękach lokalnych samorządów.

Ile opłaty miejscowej zapłaci turysta

Czy jest możliwe wprowadzenie zróżnicowanej wysokości stawki opłaty miejscowej? Chodzi o to, że w gminie ruch turystyczny jest zróżnicowany w zależności od pory roku. Burmistrz proponuje trzy poziomy stawek, niski sezon – 1 zł (do kwietnia), potem do końca sierpnia wysoki (2,5 zł) i średni od września do końca roku (2 zł). Czy jest to możliwe – pyta radna.

Dodatkowa opłata za odbiór śmieci nie jest objęta VAT

Przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych to zadania z zakresu władzy publicznej, które są wyłączone z opodatkowania.

Nie należało używać w uchwale terminu „rok kalendarzowy”

Przy ustalaniu stawki opłat za zajęcie pasa drogowego można się posługiwać tylko pojęciami przewidzianymi w ustawie.

Spółki nieruchomościowe: zamieszanie z NIP

W ostatnich dniach spółki nieruchomościowe otrzymują zawiadomienia o nieprawidłowościach w złożonych skarbówce informacjach.

Decydowało powiązanie z siecią. NSA o podatku od stacji redukcyjno-pomiarowych

Przed 28 czerwca 2015 r. dla objęcia podatkiem od nieruchomości stacji i punktów redukcyjnych, redukcyjno-pomiarowych i pomiarowych decydujące było istnienie związku techniczno-użytkowego pomiędzy nimi a gazociągiem.

Jaki podatek od stacji redukcyjno-pomiarowych gazu

Przedsiębiorcy mają problem z ustaleniem zasad obciążenia daniną urządzeń służących redukcji ciśnienia gazu w sieci i przeprowadzania pomiarów jego objętości, masy i energii. Wątpliwości te wkrótce mogą zostać rozstrzygnięte uchwałą NSA.

Czynsz i media w kosztach firmy

Przedsiębiorca może rozliczyć w swoim biznesie wydatki na nieruchomość, którą wykorzystuje na podstawie umowy użyczenia.