Tag:

Podatek od Nieruchomości

Podatek też może być kosztem firmy

Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów podatek od nieruchomości opłacany za wynajęty na potrzeby działalności lokal.

Ważny wyrok NSA dla spółek w likwidacji. Chodzi o podatek od nieruchomości

Spółka, która jest w likwidacji może zmienić sposób opodatkowania podatkiem od nieruchomości, ale pod warunkiem, że całkowicie zaprzestała dotychczasowej aktywności.

NSA: kiedy firma w likwidacji może zapłacić mniej podatku od nieruchomości

Firma, która jest w trakcie likwidacji może zapłacić mniejszy podatek od nieruchomości. Musi jednak wykazać, że całkowicie zaprzestała dotychczasowej aktywności firmowej, a jej działania zmierzają jedynie do zamknięcia biznesu.

Organ musi zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy

Organ podatkowy nie jest związany żadnymi regułami dowodowymi, a ustaleń faktycznych dokonuje według własnego przekonania na podstawie zgromadzonego i wszechstronnie rozważonego materiału dowodowego

Definicja budowli. Propozycje zmian zbyt zachowawcze

Potrzebujemy lepszej definicji budowli z punktu widzenia podatku od nieruchomości. Choć Ministerstwo Finansów chce naprawić przepisy o budowlach, to na razie nie zreformuje głębiej systemu danin lokalnych.

Definicja budowli i podatek od garaży: ministerstwo szykuje zmiany

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad zdefiniowaniem pojęcia „budowla” na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Resort chce także doprecyzować zasady opodatkowania garaży wielostanowiskowych w budynkach wielomieszkaniowych.

Refundacja kosztów przez dzierżawcę

Jeśli właściciel gruntu „przerzuci” na dzierżawcę obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości, to powinien zwiększyć podstawę opodatkowania wykazaną na fakturze z tytułu usługi dzierżawy.

Wojciech Krok: Podatek katastralny. Rewolucja nie do uniknięcia?

Podatek od majątku nieruchomego przedsiębiorców powinien być naliczany od wartości budowli czy gruntów. Skorzystaliby na tym zarówno właściciele firm, jak i gminy.

Podatek od nieruchomości – grunty poeksploatacyjne

Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej na zrekultywowanych gruntach nie wyklucza możliwości wykorzystywania ich do prowadzenia działalności gospodarczej.

Kiedy budowla jest opodatkowana

Wiaty przystankowe, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, nie są opodatkowane podatkiem od nieruchomości.