Tag: Podatek od Nieruchomości

Umorzenie podatku od nieruchomości. Komu i kiedy fiskus daruje daninę

W interesie publicznym nie jest wpędzanie jednostki w skrajne ubóstwo ani zapłata, która powoduje konieczność pomocy państwa.

Trybunał Konstytucyjny: obrót gruntami to nie zawsze działalność gospodarcza

Rozróżnienie pomiędzy nieruchomościami wykorzystywanymi do prowadzenia działalności oraz posiadanymi przez przedsiębiorcę jedynie na użytek prywatny jest niezwykle istotne z perspektywy wysokości zobowiązania podatkowego.

Pandemia wyłączyła obiekty z działalności, ale nie z opodatkowania

Budynki nieużytkowane ze względu na ograniczenia wynikające z pandemii Covid-19 podlegają opodatkowaniu stawką podatku od nieruchomości dla budynków związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Rekordowa podwyżka danin. Podatek od nieruchomości, ciężarówki i psa w 2023 r.

O niemal 12 procent rosną średnio górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych, jakie mogą nałożyć gminy od 1 stycznia 2023 r. - wynika z ogłoszonego w Monitorze Polskim obwieszczenia Ministra Finansów.

Nie będzie jednej stawki za podziemne garaże. MF: gminy byłyby stratne

Ministerstwo Finansów odpowiedziało Rzecznikowi Praw Obywatelskich w sprawie propozycji wprowadzenia jednolitej stawki podatku od nieruchomości dla garaży i miejsc postojowych w budynkach wielomieszkaniowych. Obecnie podatek zależy od tego, czy jest to odrębna własność, czy tzw. pomieszczenie przynależne do lokalu mieszkalnego.

Wakacyjna sprzedaż bez podatku

Podatek od nieruchomości należy się od gruntów, budynków i budowli, jednak warunki jego poboru od sezonowych działalności w postaci np. straganów z pamiątkami czy budek gastronomicznych nie zostaną spełnione.

Podatek od nieruchomości - nie wszystkie organizacje są traktowane tak samo

Samorządowe domy pomocy społecznej i prywatne domy opieki świadczą takie same usługi, ale przez system prawny traktowane są inaczej.

Drogi prywatne nie korzystają ze zwolnienia z podatku od nieruchomości

Użytkowanie drogi w sposób ogólnodostępny przez mieszkańców nie oznacza, że taka droga nie podlega opodatkowaniu.

Gminne budowle a podatek od nieruchomości

Budowle administrowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, służące do zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków, nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nie tak łatwo opodatkować wszystko razem

Nie można uznać za wolnostojące urządzenia tj. instalacji, które znajduje się w budynku i jest przytwierdzone do jednego z jego elementów np. do fundamentu.