Tag: Podatek od Nieruchomości

Podatek od nieruchomości płaci wydzierżawiający, a nie dzierżawca

Ustalenie zawarte w umowie dzierżawy odnośnie płatnika podatku od nieruchomości są prawnie obojętne wobec organu podatkowego (wójta gminy). Zobowiązanym z tytułu tego podatku będzie bowiem wobec gminy właściciel nieruchomości, czyli wydzierżawiający nieruchomość, a nie jej dzierżawca.

Rząd PiS pracuje nad nowym podatkiem. Od pustych mieszkań

Polacy mieliby płacić podatek od niewykorzystanych lokali mieszkalnych, od trzeciego i kolejnego z posiadanych.

Sprawa hotelarzy zwolnionych z podatku utknęła w resortowej szufladzie

Hotelarze mogą być zwolnieni z podatku minimalnego od nieruchomości, jeśli Ministerstwo Finansów przypomni sobie, że już w styczniu Komisja Europejska zgodziła się na to, a Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz sama branża się o zwolnienie upomną.

Czy podatek katastralny mógłby być sprawiedliwy

Rozsądnie skonstruowany podatek katastralny mógłby zakończyć dzisiejsze spory wokół opodatkowania budowli. Dzisiejszy system ma swoje zalety, ale jest problematyczny.

Sąd: Deweloper w trakcie inwestycji płaci podatek

Sieć wodociągowa na gruntach związanych z budynkami mieszkalnymi lub pod nimi na etapie ich budowy i sprzedaży poszczególnych mieszkań powinna być zgłoszona do opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Nie każdą infrastrukturę da się wrzucić do jednego worka

Samo funkcjonalne połączenie odrębnych obiektów np. za pomocą rur, kabli czy taśmociągów nie znaczy, że tworzą one sumę jednego przedmiotu opodatkowania.

Połączenie w celu pełnienia danej funkcji nie przesądza o daninie od kontenera

Kontenery socjalno-biurowe mogą stanowić obiekty niepodlegające opodatkowaniu, jeżeli nie są połączone trwale z gruntem i nie stanowią budynków.

Same zapisy z ewidencji budynków i gruntów nie przesądzają o podatku

Znaczenie dla opodatkowania podatkiem od nieruchomości i wysokości stawki ma to, jak jest ona wykorzystywana. Przy czym należy brać pod uwagę rzeczywiste związanie z działalnością gospodarczą.

Niektóre silosy mogą być opodatkowanie inaczej

Obiekt budowlany będący zbiornikiem, posiadający zarazem cechy budynku, stanowi budowlę, jeżeli nie da się ustalić jego powierzchni użytkowej albo jest ona znikoma z perspektywy relacji tego wyróżnika do innych parametrów technicznych obiektu i nieistotna z uwagi na cel jego wzniesienia.

Ważny wyrok NSA w sprawie podatku za nieruchomość

Dla obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości znaczenie ma to, czy poszczególne elementy ciągu produkcyjnego stanowią jedną rzecz.