Zdaniem ekspertki na popularność arbitrażu wpływa kilka czynników, jednym z nich jest poufność.

- Zarówno sam fakt, że toczy się spór arbitrażowy pomiędzy stronami, jak jego przebieg i rozstrzygniecie nie jest ujawniane opinii publicznej i innym podmiotom trzecim z rynku. Służy to ochronie naszych klientów i ich przedsiębiorstw. Sam fakt wejścia w spór np. z dostawcą mógłby negatywnie wpłynąć na reputację firm – mówiła Kucharczyk.

Czasami arbitraż jest lepszy od postępowania przed sądem powszechnym, ale nie zawsze.

- Jeśli chodzi o sprawy wysoce wyspecjalizowane, gdzie potrzebna jest opinia ekspertów, to w tych sytuacjach częściej są one kierowane do arbitrażu. Strony w arbitrażu mogą powołać własnych biegłych, nawet tych zagranicznych. W sądzie powszechnym jest lista biegłych i trudno jest znaleźć osobę właściwą do wydania danego rodzaju opinii, a odwoływanie się w polskich sądach do biegłych z zagranicy jest raczej niespotykane - powiedziała radca.

Zdaniem prawniczki kolejną korzyścią jaką niesie za sobą arbitrażu jest szybkość rozwiązywania sporu.

- Jeśli strony dobrze się zorganizują i współpracują, to arbitraż w porównaniu do postępowania sądowego ma szanse trwać o wiele krócej i sprawniej. Sprawy są zazwyczaj skoncentrowane i odbywają się dzień po dniu, podczas gdy w sądach powszechnych należy to do rzadkości - wyjaśniła.

Dużą zaleta w arbitrażu jest możliwość wyboru arbitrów spośród prawników i specjalistów branżowych.

- Często poszczególni arbitrzy specjalizują się w konkretnych sporach. Możemy sobie stworzyć sąd arbitrażowy szyty na miarę. W sądach powszechnych sprawy trafiają do sędziów z tzw. "rozdzielnika".

Ekspertka podkreśliła, że w przypadku sporów z firmami zagranicznymi występuje pewna nieufność wobec polskich sądów powszechnych.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

- Arbitraż jest ustandaryzowany. W każdym kraju przedsiębiorcy wiedzą czego maja się spodziewać. Procedura cywilna natomiast jest bardzo wyspecjalizowana w zależności od kraju. Firmy wolą też sąd neutralny narodowościowo – powiedziała.

Postępowanie arbitrażowe nie jest tanie, jednak ważnym powodem, dla którego firmy decydują się na arbitraż są koszty reprezentacji.

- W sądzie powszechnym zasada jest taka, że niezależnie od tego ile strona wydała na swoich prawników, to może odzyskać ustawowo określony limit. Jest on niewielki w stosunku do realnie poniesionych kosztów - podkreśliła ekspertka.

- W przypadku arbitrażu ogólna reguła stanowi, że strona wgrywająca może odzyskać większość, a nawet całość kosztów poniesionych na wynagrodzenia prawników jeśli są one racjonalnie uzasadnione - dodała.

Kucharczyk w #RZECZoPRAWIE