Dzięki szkoleniu można dowiedzieć się m. in. czym jest zmowa przetargowa, jakie istnieją mechanizmy zawierania tego rodzaju porozumień oraz jakie są sposoby ich wykrywania.

Przygotowana przez UOKiK platforma e-learningowa dostępna jest pod adresem www.szkoleniazmowy.uokik.gov.pl.

Platforma zawiera pięć lekcji tzw. modułów przybliżających najważniejsze zagadnienia związane z niedozwolonymi porozumieniami w przetargach.

Każdy kończy się testem, który pozwoli powtórzyć i ugruntować zdobytą wiedzę. Po zakończeniu wszystkich modułów oraz zdaniu testu końcowego można uzyskać certyfikat potwierdzający ukończenie kursu. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem zmów przetargowych, a w szczególności pracowników administracji publicznej, którzy na co dzień zajmują się zamówieniami publicznymi.

Aby uzyskać dostęp do szkolenia wejdź na stronę https://szkoleniazmowy.uokik.gov.pl/ i zarejestruj się.

Jak informuje UOKiK - platforma powstała w ramach projektu „Świadomy zamawiający – prawo konkurencji w przetargach publicznych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020)