W myśl najnowszych przepisów tzw. tarczy 9.0 prawo do ulgi w składkach ZUS za marzec i kwiecień, 2080 zł postojowego i 5 tys. zł wsparcia do prowadzonej działalności czy 2000 zł dofinansowania do wynagrodzeń pracowników zyskali przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w branży sprzedaży detalicznej obejmującej sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, audiowizualny, oprogramowanie, wyroby tekstylne, metalowe, szkło, farby, dywany, chodniki, pokrycia podłogowe i ścienne, elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, meble, sprzęt oświetleniowy, sprzęt sportowy, gry, zabawki, kosmetyki i artykuły toaletowe, zegarki i biżuterię. Pomoc została także skierowana do mikrofirm prowadzących działalność gospodarczą w branży wypożyczania i dzierżawy artykułów użytku osobistego i domowego oraz wynajmu maszyn. Pomoc otrzymają także fryzjerzy i kosmetyczki. A także firmy działające w branży pasażerskiego transportu lotniczego.

Czytaj także: Tarcza antykryzysowa: dofinansowanie do wynagrodzeń także dla oddziałów firm zagranicznych

Tak jak w przypadku poprzednich tarcz kod PKD wymieniony w przepisach musi określać przeważającą działalność danego przedsiębiorstwa. Nowością jest to, że pod uwagę będzie brany zaktualizowany kod PKD na 31 marca 2021, a nie jak dotychczas figurujący w ewidencji działalności gospodarczej na koniec września 2020 r. Okres na złożenie wniosku do wojewódzkiego urzędu pracy upływa 30 czerwca 2021 r.

Nowe przepisy przewidują też możliwość przyznawania wsparcia przedsiębiorcom nawet pięciokrotnie.

Zgodnie z tarczą 9.0 tak będzie w przypadku wniosku o 5 tys. zł wsparcia do prowadzonej działalności w branży hotelarskiej, turystycznej czy gastronomicznej, działający w branży filmowej, fotograficznej. A także zajmujący się dzierżawą sprzętu rekreacyjnego i sportowego, kluby fitness czy siłownie. Dotacja nie podlega zwrotowi pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej przez trzy miesiące od jej uzyskania. Okres na złożenie wniosku do powiatowego urzędu pracy mija 31 sierpnia 2021 r.

Od 4 maja 2021 r. ci przedsiębiorcy będą się mogli ubiegać także o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS. Warunkiem przyznania wsparcia na kolejne okresy (marzec i kwiecień) jest prowadzenie działalności przed 1 listopada 2020 r. Wniosek o zwolnienie (RDZ-B7) będzie można złożyć do 30 czerwca 2021 r. wyłącznie za pośrednictwem platformy usług elektronicznych ZUS (PUE).

Za pośrednictwem PUE po 4 maja będzie można złożyć w ZUS wniosek o postojowe, najpóźniej w terminie trzech miesięcy od zniesienia stanu epidemii.

Podstawa prawna: rozporządzenie z 16 kwietnia 2021 r. (DzU z 16 kwietnia 2021 r., poz. 713)