Włoska firma stanęła do przetargu. Jej oferta okazała się najkorzystniejsza i zamówienie na usługi zostało jej tymczasowo przyznane. Już dwa miesiące później popadła w kłopoty finansowe, co zdecydowało o złożeniu wniosku o otwarcie postępowania układowego z zastrzeżeniem przedstawienia później planu na kontynuowanie działalności.

Czytaj także: Zamówienia publiczne - odstąpienie od umowy z winy wykonawcy

Upadłość nie została ogłoszona, bo sam wniosek nie został jeszcze przez sąd rozpatrzony. Mimo to zamawiający wykluczył firmę z postępowania. Decyzję zaskarżyła firma, której zdaniem było to niezgodne z prawem unijnym, bowiem z przetargu można wykluczyć wykonawcę, który jest przedmiotem postępowania układowego, a tu decyzja co do wniosku jeszcze nie zapadła. Sprawa trafiła do sądu włoskiego, a ten skierował pytanie do Trybunału Sprawiedliwości UE, który stwierdził: już samo złożenie wniosku o otwarcie postępowania układowego to przyznanie się do trudnej sytuacji finansowej. Dopuszczalne jest więc wykluczenie z przetargu wykonawcy, którego wniosek nie został jeszcze rozpatrzony.

Sygn. akt: C-101/18