Martyna Antosiewicz

Koronawirus odbił się też na procesach

Do 30 marca 2020 r. włącznie wszystkie terminy sądowe biegły w normalnym trybie – wynika z wyjaśnień ministerstwa.

Komornicy: epidemia koronawirusa i kampania samorządu komorniczego mogą się odbić na egzekucji długów

Samorząd komorniczy ingeruje w prawa wierzycieli i zachęca dłużników do renegocjacji ustalonych spłat z powodu pandemii koronawirusa.

Koronawirus: Unia Europejska gromadzi zapasy sprzętu

Komisja Europejska poinformowała o udanym wspólnym przetargu na środki ochrony indywidualnej niezbędne do zmagań z koronawirusem.

Koronawirus - przetargi: usługi i dostawy bez procedury zamówień publicznych

W pewnych wypadkach nie trzeba będzie przeprowadzać przetargu publicznego. Na przykład na środki higieny niezbędne do zwalczenia epidemii.

Projekt prawa koncernowego już w 2021 roku

Eksperci dokonają przeglądu kodeksu spółek handlowych pod kątem nowoczesności. Najwcześniej, bo latem, poznamy projekt ustawy o radach nadzorczych na rynku kapitałowym.

Wyrok bez rozprawy może unieważnić cały proces - wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

Sąd nie może rozstrzygnąć sprawy na posiedzeniu niejawnym, jeśli mógł ją skierować na jawną sesję. Jeśli tego nie zrobił, pozbawił strony możliwości obrony swoich praw, co doprowadzić może do stwierdzenia nieważności całego postępowania.

Przedsiębiorcy czekają na utworzenie Krajowego Rejestru Zadłużonych

Na dostępność i jawność rejestru zadłużonych przedsiębiorcy czekają już od trzech lat, a ostateczny termin zakończenia prac nad systemem nie jest pewny.

Nowe prawo: sąd zwróci pozew bez adresu mailowego

W sprawach gospodarczych powód i pozwany będą mieli obowiązek wskazania w pozwie i odpowiedzi na niego aktualnego adresu e-mail bądź złożenia oświadczenia, że go nie mają.

Konsekwencje wyroku TSUE ws. frankowiczów - debata "Rzeczpospolitej"

Prawnicy mają różne spojrzenia w sprawie odfrankowienia kredytów i rozliczeń między bankami i klientami.

Przetargi: zamawiający nie ma pełnej swobody w kształtowaniu treści umowy

Zamawiający nie ma pełnej swobody w kształtowaniu treści umowy.