Niespełnienie tego obowiązku będzie stanowiło brak formalny pisma. I to już od 7 listpada br. To efekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego. Sąd najpierw wezwie stronę do uzupełnienia braków, a po upływie wyznaczonego terminu zwróci pismo. W ten sposób ustawodawca chce zapewnić sądom możliwość szybkiego udzielania pouczeń stronom procesu gospodarczego.

Pouczenia stron nieprezentowanych przez profesjonalnych pełnomocników w nowym procesie gospodarczym mają ogromne znaczenie – w przypadku ich nieudzielenia, strona może zostać uznana za pozbawioną możliwości obrony swoich praw, a to z kolei doprowadzić do stwierdzenia nieważności postępowania.

Czytaj także: Postępowanie uproszczone: nie będzie obowiązku składania pism procesowych na formularzach

Od 7 listopada na mocy art. 132 kodeksu postępowania cywilnego pełnomocnicy procesowi mogą złożyć sądowi zgodne oświadczenia, że w toku procesu będą doręczać sobie pisma procesowe wyłącznie za pomocą e-maila lub faksu.

Co na to praktycy?

– Komunikacja profesjonalnych pełnomocników z sądami w formie mailowej staje się coraz bardziej powszechna, dlatego uważam, że przyjęte rozwiązanie jest trafne. Tradycyjna korespondencja wkracza w erę digitalizacji, a to pozwala oszczędzać czas i minimalizować wydatki. Szybsza i tańsza forma wymiany informacji powinna pozytywnie wpłynąć na sprawność i szybkość postępowania, co jest kluczowe dla przedsiębiorców – uważa radca prawny Renata Piesio, która od kilkunastu lat zajmuje się prowadzeniem sporów sądowych z udziałem przedsiębiorców.