Tag:

Tsue

Powiązane

Sądy i Trybunały

Robert Gwiazdowski: Dowód, że sędziowie Monteskiusza nie czytają

Konstytucja i Karta praw podstawowych UE wspominają o niezawisłości i bezstronności. I nic nie mówią o „prywatności”.

Ważny dla frankowiczów wyrok TSUE: jak oddzielić kredyt konsumencki od niekonsumenckiego

W mieszanym kredycie frankowym cel gospodarczy nie może dominować. To sedno czwartkowego wyroku TSUE, ważnego dla sporej grupy kredytobiorców i dla sędziów orzekających w sprawach frankowych.

Siemiątkowski, Boberek: Czy sądy i banki zrobiły wszystko, co mogły?

Zadanie właściwego pytania Trybunałowi Sprawiedliwości UE pozwoliłoby wyjść z absurdu orzekania nieważności umów w sprawach frankowych. A w konsekwencji utorowałoby drogę nowej strategii, skutkującej korygowaniem rozkładu ryzyka przez sądy krajowe.

Spór rządu PiS z Komisją Europejską kosztował Polskę 2,5 mld zł

Ogłoszenie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE oznacza, że Bruksela automatycznie przestaje naliczać kary za niewykonanie zarządzenia tymczasowego wiceprezes TSUE z października 2021 r. Rachunek za tę opieszałość wyniósł 556 mln euro potrąconych z należnych nam funduszy UE, czyli około 2,5 mld zł.

Prokuratura Krajowa o wyroku TSUE: niezgodny z traktatami UE

Wyrok z 5 czerwca 2023 r. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest niezgodny z traktatami Unii Europejskiej i Konstytucją RP - głosi oświadczenie Prokuratury Krajowej.

Pisowska reforma w sądach poległa w TSUE

Rząd przegrał w Trybunale Sprawiedliwości UE sprawę o dyscyplinowanie sędziów i odmawianie im prawa do badania niezależności sądów.

Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości na wyrok TSUE ws. reformy sądownictwa

Polska reforma wymiaru sprawiedliwości z końca 2019 roku, czyli tzw. ustawa kagańcowa narusza prawo unijne, wskazał w dzisiejszym wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Do oceny Trybunału odniosło się Ministerstwo Sprawiedliwości z prokuratorem generalnym, Zbigniewem Ziobro na czele.

TSUE wydał wyrok na reformę polskiego sądownictwa

Reforma polskiego wymiaru sprawiedliwości z 20 grudnia 2019 r. narusza unijne prawo - orzekł w poniedziałek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Chodzi o osławione przepisy zwane "ustawą kagańcową” (C‑204/21).

Dzisiaj ważny wyrok TSUE dla polskich sądów. Chodzi o ustawę kagańcową

W poniedziałek o godzinie 14.30 Trybunał Sprawiedliwości UE ma ogłosić wyrok w sprawie polskiej ustawy z 20 grudnia 2019 r. zmieniającej przepisy o ustroju sądów powszechnych i Sądzie Najwyższym, zwaną w mediach "ustawą dyscyplinującą" lub "kagańcową” (C‑204/21).

Marek Domagalski: Pytajmy TSUE, szukajmy kompromisu

W sporze o sądy i sędziów powraca głos wskazujący dialog jako sposób jego rozwiązania. Próbujmy więc.