Tag: Tsue

Powiązane

Sądy i Trybunały

Monika Frąckowiak: W Polsce władza zdemolowała system

Nigdy wcześniej sędziowie z Europy nie byli tak zjednoczeni i solidarni – mówi Monika Frąckowiak, sędzia Sądu Rejonowego w Poznaniu.

Sławomir Dudzik: W internecie napisali

Trzeba rozróżniać treści niezgodne i zgodne z prawem.

Stosowanie kryterium wieku może nie być dyskryminujące

Zasada niedyskryminacji ze względu na wiek może doznawać ograniczenia przez krajowe przepisy. Musi jednak istnieć do tego racjonalne uzasadnienie wynikające np. z polityki zatrudnienia, rynku pracy czy kształcenia zawodowego.

Lepsza ochrona konsumentów

Odpowiadając na kilka pytań prejudycjalnych z różnych krajów, TSUE orzekł, że krajowe zasady procesowe nie mogą ograniczać prawa sądów krajowych, w szczególności egzekucyjnych, do oceniania potencjalnie nieuczciwego charakteru umów konsumenckich.

Mirosław Gumularz: Ochrona twórców a wolność i prywatność w internecie

Unijny Trybunał dostrzegł problem działania autonomicznych mechanizmów filtrowania treści.

TSUE: alimenty dla dziecka w miejscu uprowadzenia

Bezprawne zatrzymanie nieletniego na terytorium Unii nie stoi na przeszkodzie uznania jego aktualnego miejsca pobytu na użytek sprawy rodzinnej.

Pracownicy sprzedanej upadłej firmy zostaną bez ochrony

Nabycie upadającego przedsiębiorstwa nie zawsze oznacza przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę. Nie ma on wtedy obowiązku gwarancji zachowania dotychczasowych warunków zatrudnienia.

TSUE: Internetowa oferta ma mówić o gwarancji

Przedsiębiorca, który na portalach takich jak Amazon sprzedaje towar, którego sam nie wytworzył, powinien informować konsumenta, co gwarantuje kupcowi producent.

Rzecznik generalna TSUE: obywatele UE mogą pozywać państwa za smog

Obywatele krajów Unii Europejskiej mogą pozwać rządy swoich państw o rekompensatę finansową, jeśli poziom zanieczyszczenia powietrza szkodzi ich zdrowiu – stwierdziła w swojej opinii Rzecznik Generalna TSUE, Juliane Kokott.

Henryk Walczewski: Prawo Kalego nie obowiązuje (2)

Roszczenia banków po unieważnieniu umowy kredytu walutowego.