Tag: Tsue

Powiązane

Sądy i Trybunały

TSUE: za niejasną polisolokatę odpowiada i ubezpieczyciel i bank

Niejasny wzorzec umowy grupowego ubezpieczenia na życie może stanowić nieuczciwą praktykę handlową - orzekł w czwartek Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu.

Zabrakło informacji o ryzyku. Trybunał o polisolokatach

Za nieuczciwą sprzedaż polisolokaty może odpowiadać zarówno zakład ubezpieczeń, jak też bank pośredniczący w sprzedaży tego produktu – orzekł w czwartek TSUE.

Michał Jabłoński, Krzysztof Koźmiński: Prawnik też „abuzywny”

Jedno z najnowszych orzeczeń TSUE pokazuje, że pełnomocnicy mogą niebawem stać się ofiarami pożaru, który sami wzniecili.

TSUE: Europejski Nakaz Aresztowania odpada przez niewłaściwy sąd

Organ sądowy nie może odmówić wykonania Europejskiego Nakazu Aresztowania na podstawie tego, że sąd powołany do osądzenia osoby objętej wnioskiem nie ma ku temu właściwości.

Pracodawca nie musi znać płci partnera

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozszerzył zakres danych, które podlegają szczególnej ochronie. Są nimi takie informacje, które pośrednio mówią o danych wrażliwych, m.in. o orientacji seksualnej.

TSUE wskazuje, kiedy policja można zbierać dane genetyczne i biometryczne

Systematyczne gromadzenie danych biometrycznych i genetycznych każdej osoby, której przedstawiono zarzuty, dla celów ich rejestracji policyjnej jest niezgodne z prawem unijnym - orzekł w czwartek Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu.

Julia Przyłębska znów odracza rozprawę TK w sprawie kar TSUE

Wyznaczone na wtorek 24 stycznia br. posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego, który miał zbadać, czy kary TSUE dla Polski to nowa praktyka, czy eksces sędziowski TSUE, Julia Przyłębska znów odroczyła. Tym razem do 21 marca br.

Zaradkiewicz wygrywa w TSUE z Żurkiem o sędziowski status

W opublikowanym właśnie postanowieniu Trybunał Sprawiedliwości UE uznał za niedopuszczalne kilka wniosków o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, z którymi wystąpiła Izba Pracy Sądu Najwyższego w postępowaniach o ustalenie nieistnienia stosunku służbowego sędziego.

Czy TSUE poprze polskich konsumentów? Sądy może czekać więcej wznowień postępowań

W przyszłym tygodniu Wielka Izba Trybunału Sprawiedliwości badać ma pytanie, czy polski sąd może wznawiać postępowanie cywilne, w szczególności z udziałem konsumenta, na podstawie orzeczenia TSUE.

TSUE konsekwentny w sprawie wynagrodzenia bezumownego

Umowa ma być nieważna z powodu nieuczciwego określania ceny, nawet jeśli przedsiębiorca nie otrzyma żadnego wynagrodzenia – komentuje wyrok TSUE dr Mariusz Korpalski, radca prawny.