Tag: Tsue

Powiązane

Sądy i Trybunały

TSUE: Nieuczciwy kredytobiorca musi się liczyć z konsekwencjami

Sąd zobowiązany jest do oceny złej wiary banku i w odpowiednim stopniu obciążenia go kosztami postępowania, które konsument zmuszony był ponieść w celu dochodzenia praw przyznanych mu dyrektywą konsumencką.

TSUE: przedsiębiorca zapłaci za prowokowanie procesu z konsumentem

Przedsiębiorca, który w złej wierze ignoruje wezwania konsumenta, przez co zmusza go do wytoczenia powództwa, może zostać obciążony kosztami postępowania sądowego, nawet jeśli ostatecznie spór został rozwiązany na drodze pozasądowej.

TSUE przeciw gromadzeniu danych o abonentach i internautach

Unijne prawo nie pozwala na uogólnione i niezróżnicowane gromadzenie danych o ruchu i lokalizacji użytkowników telefonów komórkowych oraz internetu - przypomniał Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu. Jest to dopuszczalne tylko w przypadku poważnego zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego.

Google słono zapłaci za nadużywanie pozycji dominującej

Sąd Unii Europejskiej w większości podtrzymał decyzję Komisji Europejskiej, że Google narzucał bezprawne ograniczenia twórcom urządzeń mobilnych z, oraz operatorom sieci mobilnych, aby umocnić dominującą pozycję swojej wyszukiwarki. Zmniejszył jednak karę nałożoną na firmę z 4,3 mld euro do ponad 4,1 mld euro.

Frankowicze ponownie górą. Ważny wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości UE potwierdził kilka kwestii w sprawach frankowych: zakaz poprawiania umowy i korzystne zasady przedawnienia dla roszczeń.

Ważny wyrok TSUE w sprawie polskich kredytów frankowych

Jeśli konsument się temu sprzeciwia, sąd nie może zastąpić nieuczciwego postanowienia umownego dotyczącego kursu wymiany przepisem dyspozytywnym prawa krajowego. A jeżeli umowa kredytu nie może dalej obowiązywać bez tego postanowienia, należy stwierdzić jej bezwzględną nieważność - orzekł w czwartek Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie kredytu hipotecznego denominowanego w obcej walucie.

Mniej stażu pracy przy niepełnym etacie

Przepisy unijne pozwalają, by okres zatrudnienia pracownika na części etatu był liczony proporcjonalnie do czasu faktycznie poświęconego na wykonywanie pracy.

TSUE o świadczeniach rodzinnych po zmianie pobytu w Unii

Nie można odmówić świadczeń rodzinnych obywatelowi Unii, który ustanowił miejsce swego (zwykłego) pobytu w innym państwie członkowskim, w trakcie pierwszych trzech miesięcy pobytu, uzasadniając tym, że nie uzyskuje dochodów z działalności w tym państwie - to sedno wyroku Trybunały Sprawiedliwości UE z 1 sierpnia 2022 r.

Wiek nie może być przeszkodą do awansu

Ustalenie w organizacji granicy wieku, po której nie można zajmować określonego stanowiska lub awansować, to dyskryminacja, niezależnie od charakteru danego stanowiska lub trybu awansu.

TSUE zdecyduje o korekcie sprzedaży paragonowej

Podatnicy mają wątpliwości co do możliwości korekty VAT w przypadku transakcji z konsumentami. Wątpliwości miał także Naczelny Sąd Administracyjny i dlatego na jego wniosek ma się w tej sprawie wypowiedzieć Trybunał Sprawiedliwości UE.