Obowiązująca od początku 2019 r. ulga IP Box ma zachęcać do innowacyjności, ale trudno z niej skorzystać. Spory wywołuje przede wszystkim prowadzenie ewidencji. Skarbówka twierdzi, że stworzenie jej z opóźnieniem odbiera prawo do preferencji.

Takie spory trafiają już przed sądy. Niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim wydał pierwszy nieprawomocny wyrok, w którym zakwestionował wymagania fiskusa. Sprawa dotyczyła informatyka prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w postaci programowania. Chciałby skorzystać z ulgi IP Box za 2019 r., ale nie prowadził ewidencji od początku roku. W trakcie roku zlecił jej przygotowanie księgowemu. Jednocześnie zapewnia, że ewidencja będzie rzetelna i  zgodna z rzeczywistością oraz z przepisami prawa.

Czytaj także: IP Box: 5-proc. stawka podatku od dochodów z praw własności intelektualnej nadal budzi wątpliwości

Fiskus uznał w interpretacji, że rzetelne dokumentowanie IP Box nie może polegać na zaewidencjonowaniu i wyodrębnieniu operacji finansowych na koniec okresu rozliczeniowego. Przekreśla to prawo do preferencji, nawet jeśli rozliczenie będzie prawidłowe.

Sąd uchylił interpretację. Orzekł, że celem ewidencji jest prawidłowe określenie podstawy opodatkowania stawką 5 proc. Powinno z niej wynikać przypisanie kosztów działalności na poszczególne źródła przychodów. Dla celów obliczenia dochodu z kwalifikowanego IP istotne jest, by ewidencja ta była prowadzona w sposób należyty, tak by w zeznaniu rocznym wykazać łączną sumę przychodów i kosztów podatkowych, dochodów, strat oraz dochodów podlegających opodatkowaniu stawką 5 proc. Jeśli ewidencja spełnia ten cel, należy ją uznać za prawidłową.

Sąd zwrócił też uwagę, że stosowanie IP Box w pierwszym roku jego obowiązywania było utrudnione, ponieważ objaśnienia Ministerstwa Finansów zostały wydane 15 lipca 2019 r. Niektórzy podatnicy dopiero w tym terminie dowiedzieli się o preferencji. Część podatników zaś – ze względu na sugerowane przez MF uprzednie uzyskanie interpretacji indywidualnej – odłożyła decyzję o skorzystaniu z ulgi na moment uzyskania pozytywnej interpretacji. Przyjęcie sugestii skarbówki oznacza więc brak możliwości rozliczenia ulgi za 2019 r. przez takie podmioty.

– Należy się zgodzić z wyrokiem. Niestety, w sprawie ewidencji IP Box zanosi się na długotrwałe spory, co oznacza niepotrzebne angażowanie czasu i środków podatników. Trudno zrozumieć postawę organów podatkowych, które wprowadzają ulgę i zachęcają do skorzystania z niej, a jednocześnie w praktyce mocno ograniczają jej stosowanie, mnożąc warunki. Takie działanie można określić jako wprowadzanie podatników w błąd. Możliwość zaś obniżenia podatku staje się pozorna – mówi dr Izabela Andrzejewska-Czernek, partner w Kancelarii Vinci&Vinci.

Sygnatura akt: I SA/Go 115/20