Tag: Prawo Autorskie

Mirosław Gumularz: Ochrona twórców a wolność i prywatność w internecie

Unijny Trybunał dostrzegł problem działania autonomicznych mechanizmów filtrowania treści.

Zmiany w ustawie Prawo własności przemysłowej

W Sejmie pojawił się projekt zmiany ustawy Prawo własności przemysłowej (Pwp), za który odpowiedzialne jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Czy tłumacz korzysta z ochrony prawnoautorskiej tak jak twórca?

Polski ustawodawca przydał tłumaczeniu status przedmiotu prawa autorskiego, co w praktyce oznacza, że tłumacze mogą dochodzić skutecznie swoich praw.

Co zrobić, gdy ktoś podszywa się pod twoją działalność? Trzy przykłady reakcji

Sądy własności intelektualnej działają już od ponad roku w pięciu polskich miastach rozstrzygając spory związane z prawami własności intelektualnej. Przepisy prawa oferują narzędzia procesowe, które mają wspomóc uprawnionych w walce z naruszeniami.

Odpady: patent na drugie życie

Zwiększa się liczba dokonywanych zgłoszeń patentowych z dziedziny recyklingu. Firmy chcą wykorzystywać surowce, które na pierwszy rzut oka nie wydają się zdolne do ponownego przetworzenia.

TSUE: portale muszą podzielić się zyskiem z twórcami

Za opublikowanie zdjęcia czy filmiku w internecie bez zgody twórcy dostawca może zostać pozwany.

TSUE odrzucił skargę Polski na dyrektywę o prawie autorskim

Wielka Izba Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzucił skargę Polski ws. cenzury prewencyjnej uregulowanej w dyrektywie o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym.

Duże zmiany w ochronie wynalazków, znaków i wzorów

Usprawnienie i przyspieszenie postępowań prowadzonych przed Urzędem Patentowym RP, obniżenie kosztów uzyskiwania i utrzymywania ochrony z praw własności przemysłowej, a także cyfryzacja i unowocześnienie procesów z nią związanych - to główne cele projektowanej przez rząd reformy prawa własności przemysłowej .

Rzecznik patentowy - czy to zawód dla młodych?

Czy można zastrzec zapach CHANEL N°5, czarny kolor papieru toaletowego oraz wygląd Stadionu Narodowego? Czy prawo autorskie zabezpiecza Kostkę Rubika? Jak chronić pomysł na biznes w postaci skarpetek ułożonych w kształt sushi? Wyzwania, z którymi na co dzień mierzą się rzecznicy patentowi, są zaskakujące. Wiele prawdy jest w powiedzeniu: „Wybierz pracę, którą pokochasz, a nie przepracujesz w życiu ani jednego dnia”.

Brak sprzeciwu wobec naruszenia praw może pozbawić ochrony

Poszkodowany czynem nieuczciwej konkurencji oraz uprawniony z prawa z dziedziny własności intelektualnej powinni możliwie szybko wystąpić z roszczeniami wobec naruszyciela. Długoletnie tolerowanie stanu bezprawności może uniemożliwić skuteczne dochodzenie roszczeń.