Tag: Prawo Autorskie

Jak dyrektywa o treściach cyfrowych wpłynie na producentów gier wideo?

Jeśli zapewnienia złożone przez dewelopera na etapie produkcji gry nie znajdą odzwierciedlenia w ostatecznej wersji produktu, graczom przysługiwać będą roszczenia z tego tytułu.

Spór o "Dziewczyny z Dubaju" znajdzie finał na sali sądowej?

Choć Piotr Krysiak zerwał we wrześniu umowę licencyjną z Emilem Stępniem, nie zamierza blokować premiery filmu.

Wiktor Czeszejko-Sochacki: Gry wideo w prawie autorskim

Chronione jak programy komputerowe, a znaczą więcej.

Co dalej z odpowiedzialnością dostawców usług udostępniania treści online?

Niezależnie od tego, w jaki sposób polski ustawodawca wdroży przepisy Dyrektywy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym, dostawcy usług udostępniania treści online już dziś powinni powziąć działania, by zabezpieczyć się przed ewentualnymi roszczeniami w przyszłości.

Architekci mówią "nie" małym domom za złotówkę

Rząd działa nieuczciwie oferując projekty małych domów za złotówkę – twierdzi Izba Architektów.

Marta Połeć, Anna Pluszyńska: Występy uliczne a prawa autorskie – kultura (nad)użycia

Artyści uliczni przyznają, że nie przywiązują zbytniej wagi do swoich praw i nie próbują nimi zarządzać.

Rzecznik generalny TSUE: Dyrektywa autorska nie zagraża wolności w internecie

Rzecznik generalny TSUE zaproponował Trybunałowi, aby orzekł, że art. 17 dyrektywy 2019/790 jest zgodny z wolnością wypowiedzi i informacji, a tym samym oddalił wniesioną przez Polskę skargę.

Dyrektywa autorska ingeruje w wolność wypowiedzi, ale zgodnie z unijnym prawem - opinia rzecznika generalnego TSUE

Choć art. 17 dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym pociąga za sobą ingerencję w wolność wypowiedzi, to ingerencja ta spełnia przesłanki ustanowione w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej - uważa rzecznik generalny TSUE, który rekomenduje Trybunałowi oddalenie skargi polskiego rządu w tej sprawie.

Sądy własności intelektualnej i postępowanie odrębne po roku funkcjonowania

Sytuacja, w której strony wiedzą, że sędzia orzekający w sporze ma doświadczenie w stosowaniu przepisów z tej dziedziny, znacząco zwiększa poziom pewności prawnej. Umożliwia też ukształtowanie się linii orzecznictwa czy praktyki postępowania sądu.

Krzysztof Koźmiński: Opłata reprograficzna - kto zapłaci za projektowane regulacje?

Prowadzona od pewnego czasu dyskusja medialna na temat tzw. opłaty od nośników i urządzeń (nazywanej potocznie „opłatą reprograficzną”) sprawia wrażenie postawionej na głowie. Kluczowym problemem nie jest bowiem rzekoma kontrowersja dotycząca obciążeń nałożonych na przedsiębiorców, ani pytanie czy państwo powinno wspierać kulturę, lecz sposób, w jaki powinno to się odbywać oraz charakter tego wsparcia. Przypuszczam, że proponowane obecnie rozwiązanie – w przypadku jego ewentualnego wejścia w życie – stanie się źródłem licznych patologii oraz nadużyć, narażając zarazem na śmieszność ludzi kultury i ich organizacje.