Tag: Prawo Autorskie

Nowy świat wirtualnej rzeczywistości

Rozwój metawersum otwiera nowe możliwości i sprzyja rozwojowi innowacyjności. Z pozytywnymi zmianami wiążą się jednak wyzwania prawne, które będą wymagały wypracowania nowych rozwiązań.

Anna Cybulka: Spory za zamkniętymi drzwiami

Komentarz do zapisów art. 385 nowelizacji ustawy – Prawo własności przemysłowej.

Fiskus zbyt rygorystycznie interpretuje warunki ulgi

Nienależyte prowadzenie ewidencji wymaganej przy preferencji IP Box to takie, które uniemożliwia określenie prawidłowej podstawy opodatkowania stawką 5 proc. i nie zawiera wymaganych przez przepisy informacji. Jeżeli ewidencja spełnia ten cel na dzień dokonania rozliczenia to nie można jej uznać za nieprawidłową.

Zmieniona rzeczywistość – strumień treści

Od lat rozwijają się w Internecie platformy streamingowe, na których można w wybranej przez siebie chwili oglądać filmy. Nie dochodzi jednak do utrwalania ich na urządzeniu odbiorcy.

Zapłatę za nabyty utwór ujmuje się w kosztach poprzez odpisy

Stworzenie koncepcji dzieła, określenie specyfikacji danego utworu oraz fakt, że w skład wynagrodzenia dla dostawców wchodziła opłata za udzielenie licencji, nie ma znaczenia dla uznania, czy mamy do czynienia z wytworzeniem czy też nabyciem. W konsekwencji spółka będzie zobowiązana do rozpoznania wartości niematerialnej i prawnej i nie może zaliczyć wypłaconego wynagrodzenia jednorazowo w koszty uzyskania przychodów.

Czy w grze komputerowej można wykorzystywać znaki towarowe znanych marek?

Producenci gier komputerowych powinni zwrócić uwagę na pojawiające się w nich oznaczenia zaczerpnięte ze świata realnego. Mogą one stanowić chronione przedmioty własności intelektualnej osób trzecich.

Ochrona marki osobistej ma pewne ograniczenia

Rozwój marki skalowalnej i opartej nie tylko na osobie jej twórcy wręcz wymusza rejestrację znaku towarowego.

Jak skutecznie zarządzać własnością intelektualną w firmie?

Rozbudowa i umiejętne zarządzanie portfelem praw własności intelektualnej ma kluczowe znaczenie dla sukcesu i rentowności firmy. Do realizacji tego celu niezbędna jest znajomość zawierania umów, na mocy których prawa te mogą zostać sprzedane lub wykorzystywane przez inne osoby w zamian za wynagrodzenie.

Drony w prawie autorskim

Drony zbierają dane dla budownictwa. To, co zbiorą, podlega też innej ochronie.

O możliwości korzystania z programu komputerowego decydują warunki licencji

Jednostki samorządu terytorialnego powinny przygotować się do zawarcia umów licencyjnych na oprogramowanie. Chodzi np. o sformułowanie odpowiednich warunków udziału w przetargu.