Tag: Własność intelektualna

Powiązane

Prawo Autorskie

Audyt własności intelektualnej – czy warto go przeprowadzić?

Wiele organizacji wciąż stawia dobra intelektualne na drugim planie nie zdając sobie sprawy z tego, jak istotną część majątku mogą one stanowić. Co więcej, wiele spośród nich często nawet nie wie, czy w ogóle jakieś dobra intelektualne posiada. Warto je zidentyfikować przeprowadzając audyt własności intelektualnej.

Ulga IP Box ma swoje ograniczenia

Gdy przedmiotem sprzedaży jest produkt, a nie kwalifikowane prawo własności intelektualnej, bo obejmuje projekt i technologię to jego uzyskanie nie stanowi jedynego czynnika kształtującego cenę produktu, a w konsekwencji przychodu z jego sprzedaży.

Nowe prawo własności przemysłowej – czy czeka nas rewolucja?

Projekt ustawy Prawo własności przemysłowej proponuje szereg ciekawych i korzystnych rozwiązań, które mogą przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki.

Sławomir Dudzik: W internecie napisali

Trzeba rozróżniać treści niezgodne i zgodne z prawem.

Krzysztof Kurosz: Wojny również o własność intelektualną

Głównym celem działań Federacji Rosyjskiej w obszarze IP jest utrzymanie produkcji w kraju oraz importu.

Czy twórczość trenera sportowego może być objęta prawami autorskimi?

Gdyby ochrona prawna stylów gry czy taktyk trenerskich była możliwa, dyscypliny sportowe zamiast się rozwijać, kurczyłyby się pogrążone w sporach o prawa do poszczególnych ruchów, metod, taktyk, czy sposobów treningowych.

Zmiany w ustawie Prawo własności przemysłowej

W Sejmie pojawił się projekt zmiany ustawy Prawo własności przemysłowej (Pwp), za który odpowiedzialne jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Co zrobić, gdy ktoś podszywa się pod twoją działalność? Trzy przykłady reakcji

Sądy własności intelektualnej działają już od ponad roku w pięciu polskich miastach rozstrzygając spory związane z prawami własności intelektualnej. Przepisy prawa oferują narzędzia procesowe, które mają wspomóc uprawnionych w walce z naruszeniami.

Duże zmiany w ochronie wynalazków, znaków i wzorów

Usprawnienie i przyspieszenie postępowań prowadzonych przed Urzędem Patentowym RP, obniżenie kosztów uzyskiwania i utrzymywania ochrony z praw własności przemysłowej, a także cyfryzacja i unowocześnienie procesów z nią związanych - to główne cele projektowanej przez rząd reformy prawa własności przemysłowej .

Brak sprzeciwu wobec naruszenia praw może pozbawić ochrony

Poszkodowany czynem nieuczciwej konkurencji oraz uprawniony z prawa z dziedziny własności intelektualnej powinni możliwie szybko wystąpić z roszczeniami wobec naruszyciela. Długoletnie tolerowanie stanu bezprawności może uniemożliwić skuteczne dochodzenie roszczeń.