Tag: Własność intelektualna

Powiązane

Prawo Autorskie

Jak bezpiecznie kształtować współpracę z influencerem?

Influence marketing jest bardzo popularną formą reklamy, z której mogą skorzystać przedsiębiorcy. Decydując się na taką formę współpracy muszą jednak pamiętać o zabezpieczeniu swoich praw.

Swoje prawa można obronić

Jak reagować, gdy ktoś rejestruje znak towarowy naruszający nasze prawa?

Jaka ochrona wzorów przemysłowych i użytkowych

W miarę rozwoju postępu technicznego wzrastają wymagania stawiane wyrobom przemysłowym, od których oczekuje się obecnie nie tylko cech związanych z użytkowaniem przedmiotu, ale również odpowiednich walorów estetycznych.

Katarzyna Jedynak-Gierada: Zakurzona broń taktyczna

Licencja przymusowa to korzystanie z praw wyłącznych bez wynagrodzenia i odszkodowania.

Jak chronić znaki towarowe i wzory w Indiach?

Polskie firmy, dla których Indie są często największym rynkiem w Azji Południowej powinny tam chronić swoją własność intelektualną. Znaki towarowe (trademark) i wzory przemysłowe (design) należy rejestrować w indyjskich instytucjach jak najwcześniej.

Skutki umów o pracę i zlecenia dla nabycia praw własności intelektualnej

Decydując się na określoną formę współpracy, przedsiębiorcy muszą pamiętać o konieczności doprecyzowania niektórych zagadnień.

Pasożytniczy marketing – są sposoby, by mu przeciwdziałać

Wykorzystanie cudzej renomy w przekazach reklamowych może być uznane za czyn nieuczciwej konkurencji, albo za naruszenie prawa własności intelektualnej. Podejmując takie działania trzeba się liczyć z sankcjami.

Poradnik: jak nie stracić prawa do znaku towarowego

Prawo ochronne na zarejestrowany znak towarowy daje uprawnionemu liczne korzyści. Ale może zostać ono również wygaszone lub unieważnione.

Ostrożnie z tym znakiem

Kto odpowiada za nieumyślne naruszenie praw własności intelektualnej.

Wynalazczość i twórczość to potencjał inwestycyjny przedsiębiorstwa

Dzięki skutecznej ochronie własności intelektualnej innowacyjne podmioty mogą zapewnić sobie finansowanie, m.in. udostępniając jej wytwory w ramach programów licencyjnych. Prawa własności intelektualnej mogą być również podstawą wspólnych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw i funduszy inwestycyjnych zmierzających do ich komercjalizacji.