Ewa za granicą stała się Adamem. Czy urzędnicy mogą odmówić zmian w metryce?

Państwo członkowskie Unii Europejskiej nie może odmówić uznania zmiany imienia i płci w innym państwie UE - wynika z wtorkowej opinii rzecznika generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Może natomiast określić skutki takiego uznania w odniesieniu do małżeństwa i więzi filiacyjnych.

Publikacja: 07.05.2024 18:32

Ewa za granicą stała się Adamem. Czy urzędnicy mogą odmówić zmian w metryce?

Foto: Adobe Stock

Wkrótce TSUE ma orzekać w sprawie obywatela Rumunii, który przy urodzeniu został zarejestrowany jako kobieta. Po przeprowadzce do Wielkiej Brytanii uzyskał też obywatelstwo tego państwa. Ma więc obywatelstwo dwóch państw.  W 2017 r. zmienił swoje imię na męskie, a w 2020 r. uzyskał prawne potwierdzenie męskiej tożsamości płciowej. TSUE w opisie jego sprawy nazywa go fikcyjnym imieniem Mirin.

Chciał być mężczyzną także w ojczyźnie

W maju 2021 r.  Mirin, na podstawie dwóch dokumentów uzyskanych w Zjednoczonym Królestwie potwierdzających przeprowadzone zmiany,  zwrócił się do rumuńskich organów administracyjnych z wnioskiem o zamieszczenie w jego akcie urodzenia adnotacji o zmianie imienia, płci i osobistego kodu numerycznego, tak aby odzwierciedlał on płeć męską. Wystąpił też do tych organów o wydanie nowego aktu urodzenia zawierającego te nowe dane.

Rumuńskie urzędy odmówiły uwzględnienia jego wniosków. Wezwały go natomiast do udziału w postępowaniu sądowym w Rumunii, którego celem miało być uzyskanie zatwierdzenia zmiany płci. Wówczas Mirin, powołując się na prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Unii,  zwrócił się do sądu w Bukareszcie, by ten nakazał urzędnikom dostosowanie jego aktu urodzenia do  nowego imienia i tożsamości płciowej uznanej prawomocnie w Wielkiej Brytanii.

Czytaj więcej

Zmiana płci metrykalnej najprostsza z możliwych

I to ów bukareszteński sąd zadał Trybunałowi UE pytanie prejudycjalne, czy rumuńskie przepisy, które były podstawą odmowy dla Mirina,  są zgodne z prawem Unii i czy Brexit ma wpływ na odpowiedź na to pytanie.

Rzecznik TSUE: sąd już niepotrzebny do zmiany aktu urodzenia

Rzecznik generalny Jean Richard de la Tour wskazał, że okoliczności faktyczne leżące u podstaw sporu wystąpiły przed Brexitem albo w trakcie następującego po nim okresu przejściowego. Dlatego trzeba uznać, że dokumenty sporządzone w Zjednoczonym Królestwie, zostały wystawione jeszcze przez państwo członkowskie Unii.

- Prawo obywateli Unii do swobodnego przemieszczania się i prawo do poszanowania ich życia prywatnego stoją na przeszkodzie odmowie uznania i wpisania przez organy państwa członkowskiego do rejestru stanu cywilnego imienia nabytego przez obywatela tego państwa członkowskiego w innym państwie członkowskim, którego obywatelstwa również posiada. Podobnie rzecz się ma z odmową przez te organy uznania tożsamości płciowej nabytej przez zainteresowanego obywatela w tym drugim państwie członkowskim i wpisania jej, bez przeprowadzenia w tym celu postepowania sądowego, do jego aktu rodzenia — uważa rzecznik generalny. I takie rozstrzygnięcie zarekomenduje Trybunałowi.

Jean Richard de la Tour podkreślił jednak w swojej opinii, że państwa członkowskie mają kompetencje w zakresie określania w prawie krajowym skutków uznania nowej tożsamości i wpisu w innych aktach stanu cywilnego oraz w dziedzinie małżeństwa i filiacji, czyli stosunków związanych z pochodzeniem genealogicznym.

Wkrótce TSUE ma orzekać w sprawie obywatela Rumunii, który przy urodzeniu został zarejestrowany jako kobieta. Po przeprowadzce do Wielkiej Brytanii uzyskał też obywatelstwo tego państwa. Ma więc obywatelstwo dwóch państw.  W 2017 r. zmienił swoje imię na męskie, a w 2020 r. uzyskał prawne potwierdzenie męskiej tożsamości płciowej. TSUE w opisie jego sprawy nazywa go fikcyjnym imieniem Mirin.

Chciał być mężczyzną także w ojczyźnie

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Samorząd
Krzyże znikną z warszawskich urzędów. Trzaskowski podpisał zarządzenie
Prawo pracy
Od piątku zmiana przepisów. Pracujesz na komputerze? Oto, co powinieneś dostać
Praca, Emerytury i renty
Babciowe przyjęte przez Sejm. Komu przysługuje?
Spadki i darowizny
Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok
Sądy i trybunały
Sędzia WSA ujawnia, jaki tak naprawdę dostęp do tajnych danych miał Szmydt