W wyroku z 2 czerwca 2016 r. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że niezgodne z dyrektywą Rady 2003/96/WE z 27 października 2003 r. są przepisy krajowe, na mocy których brak złożenia zestawienia oświadczeń nabywców oleju opałowego w wyznaczonym terminie, przy jednoczesnym potwierdzeniu zużycia oleju do celów opałowych, wyklucza możliwość automatycznego zastosowania podwyższonej stawki akcyzy (C 418/14).

W praktyce, z punktu widzenia zastosowania ten sam olej może służyć zarówno jako paliwo do napędu silników spalinowych, jak i do celów grzewczych. W ustawie o podatku akcyzowym ustawodawca przewidział prawie ośmiokrotnie niższą stawkę akcyzy dla oleju opałowego niż dla tego nabywanego do napędu.

Zastosowanie preferencyjnej stawki jest uwarunkowane uzyskaniem przez sprzedawcę oświadczenia nabywcy, że olej będzie używany przez nabywcę do celów opałowych.

Oświadczenie musi zawierać określone elementy, a gromadzący je sprzedawcy oleju musieli sporządzać miesięczne zestawienie oświadczeń i przekazywać je właściwemu urzędowi celnemu.

W postępowaniach kontrolnych urzędy celne kwestionowały nieterminowo składane zestawienia oświadczeń w stanie prawnym do końca 2014 r.

Tymczasem wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE potwierdza słuszność obowiązujących od 1 stycznia 2015 r. przepisów ustawy o podatku akcyzowym, które przewidują, że warunkiem korzystania z obniżonej stawki akcyzy na oleje jest uzyskanie oświadczenia nabywcy, a już nie samo zestawienie tych oświadczeń.

W efekcie, sprzedawcy wciąż gromadzą oświadczenia od nabywców, natomiast organy celne nie mogą automatycznie stosować podwyższonej stawki akcyzy wyłącznie na podstawie spóźnionego złożenia w urzędzie celnym zestawienia takich oświadczeń.

Co więcej, wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE oznacza, że podatnicy, którym organy podatkowe określiły zobowiązanie wyłącznie na podstawie niezłożenia zestawienia oświadczeń w terminie, mogą podjąć próbę weryfikacji podwyższonych stawek akcyzy. Oczywiście jeśli mają przekonanie, że sprzedawany przez nich olej został wykorzystany do celów opałowych.

—oprac. olat

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

Autor jest doradcą podatkowym, menedżerem w dziale doradztwa podatkowego EY