Naczelny Sąd Administracyjny wydał bardzo ważne orzeczenie o sposobie naliczania podatku od nieruchomości służących do działalności gospodarczej. 

Budynek czy budowla

W sprawie chodziło o podatek od nieruchomości za 2014 r., m.in. od węzła betoniarskiego. Spółka uznała, że zapłaciła za dużo i wystąpiła o zwrot nadpłaty w wysokości blisko 30 tys. zł.

Ostatecznie nic to nie dało. Samorządowy fiskus uznał bowiem, że węzeł betoniarski należy postrzegać jako zespół elementów, urządzeń i instalacji, które są powiązane technicznie oraz funkcjonalnie i razem tworzą całość techniczno-użytkową. A to nie pozwala na zaliczenie go do „budynku” i opodatkowanie od jego powierzchni użytkowej. Podobnie uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

Czytaj więcej

Podatek od nieruchomości: brak innych aktywności wykluczy niższą stawkę

Wszystko się zmieniło, gdy spór trafił do NSA. W jego ocenie dla opodatkowania podatkiem od nieruchomości znaczenie ma nie tyle fakt funkcjonalnego, gospodarczego powiązania zespołu obiektów, ile ocena, czy poszczególne elementy takiego ciągu produkcyjnego stanowią jeden przedmiot materialny, samoistny pod względem technicznym, czyli jedną rzecz.

Jak tłumaczył sędzia sprawozdawca Paweł Dąbek, w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie SK 48/15 związek funkcjonalny nie może mieć znaczenia dla istnienia powinności podatkowej. O identyfikowaniu dla celów podatku od nieruchomości jako jednego obiektu budowlanego w przypadku złożonych konstrukcji gospodarczych decydować powinno to, czy wszystkie jej elementy składają się na jeden wyodrębniony prawny przedmiot materialny. To znaczy jeden przedmiot opodatkowania stanowić może tylko to, co wchodzi w jego skład i nie może być od niego odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany. Zdaniem NSA, gdy element ciągu technologicznego czy gospodarczego stanowi odrębny przedmiot materialny, najpierw należy ocenić, czy jest on obiektem budowlanym. A jeśli tak, ustalić, czy jest to budynek, czy budowla. A takiej analizy w sprawie zabrakło.

Zmiana podejścia

– To bardzo trafne i ważne orzeczenie NSA – podkreśla pełnomocnik spółki, doradca podatkowy Paweł Banasik z Deloitte. W jego ocenie stosowanie kryterium funkcjonalnego nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisach. I dodaje: – Gdyby kryterium całości techniczno-użytkowej miało swoją podstawę prawną, to każdy zakład produkcyjny byłby traktowany jako jedna budowla. A przecież każdy zakład czy fabryka składa się zarówno z budynków, jak i z różnych budowli oraz – o czym nie wolno zapominać – obiektów, które nie są ani budynkiem, ani budowlą, jak urządzenia techniczne, maszyny, instalacje wewnętrzne, pojazdy itp.

Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: III FSK 2135/21

Opinia dla „Rzeczpospolitej”
Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners

To ważny wyrok NSA dla nieopodatkowywania różnego rodzaju innych obiektów, przede wszystkim urządzeń technicznych, bo koncepcja tzw. całości techniczno-użytkowej często wykorzystywana była przez urzędników do opodatkowania nie tylko części budowlanych czy fundamentów, ale także samych urządzeń. Tymczasem zdaniem NSA poszczególne elementy czy też obiekty muszą stanowić jeden przedmiot materialny, jedną rzecz w rozumieniu kodeksu cywilnego. Jest to o tyle istotne, że na tej podstawie węzeł betoniarski stanowiący zespół połączonych ze sobą urządzeń nie będzie mógł być opodatkowany jako jedna wielka budowla. Węzeł nie stanowi bowiem jednego przedmiotu materialnego, lecz jest zespołem połączonych urządzeń, które bez przeszkód mogą być rozłączone. Zresztą bardzo często to następuje, ponieważ tego typu urządzenia są przenoszone z jednego miejsca w inne.