Krajowa Informacja Skarbowa wyjaśniła, jakie uprawnienia ma spółka powstała w wyniku przekształcenia działalności prowadzonej wcześniej przez osobę fizyczną.

Z pytaniem zwróciła się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która została przekształcona 1 grudnia 2016 r. Zmiana formy prawnej, a w konsekwencji nazwy, nie miała wpływu na kontynuację działalności. Firma podobnie jak przed przekształceniem prowadzi sprzedaż opon i części zamiennych oraz usługi na rzecz osób fizycznych. Przed przekształceniem miała pięć kas fiskalnych. Jednak nie może ich dalej używać z powodu nadania jej nowego numeru NIP. Zapytała, czy może skorzystać z ulgi na zakup nowych kas.

Odpowiedź dyrektora KIS była przecząca. Przypomniał, że zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących, zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania. Mogą odliczyć 90 proc. ceny zakupu (bez podatku), ale nie więcej niż 700 zł. Ulga przysługuje tylko przy zakupie kas w związku z wypełnieniem powstającego po raz pierwszy u danego podatnika obowiązku ewidencjonowania.

Uznał na tej podstawie, że spółka powstała w wyniku przekształcenia (zgodnie z art. 551 § 5 i art. 584.1 kodeksu spółek handlowych) nie ma prawa do ulgi na zakup nowych kas. To dlatego, że ulga jest jednorazowa i dotyczy tylko kas zgłoszonych na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania.

Tymczasem w sprawie mamy do czynienia ze zmianą formy prawnej kontynuowanej działalności gospodarczej osoby fizycznej. Nie dochodzi do likwidacji działalności podmiotu przekształcanego. A to oznacza, że spółka z o.o. nie ma podstaw do odliczenia wydatków na nabycie nowych kas, ponieważ nie jest podatnikiem, który rozpoczyna ewidencjonowanie.

numer interpretacji: 2461-IBPP3.4512. 927.2016.2.MN