Trudny państwowy egzamin zakończony. Zdało tylko 6 osób

Tylko 6 osób z 29 zdających złożyło z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych. W tym roku po raz pierwszy odbył się on na nowych zasadach.

Publikacja: 23.04.2024 13:38

Trudny państwowy egzamin zakończony. Zdało tylko 6 osób

Foto: Fotorzepa

Egzamin odbył się w ostatnią sobotę, 20 kwietnia, w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Jego formuła została na nowo określona w rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z 25 marca 2024 r.  (Dz.U. poz. 462).  Przystąpiło do niego 29 osób. Wynik pozytywny w części pisemnej egzaminu uzyskało 11 osób, w części ustnej – 6. Fakt uzyskania wyniku pozytywnego egzaminu zostanie potwierdzony dyplomem wydanym przez Ministra Aktywów Państwowych.

Czytaj więcej

Nowe zasady egzaminu na członków rad nadzorczych

Trudny egzamin, dobre wynagrodzenie w radzie nadzorczej

Złożenie egzaminu przed rządową komisją pozwala wypełnić ustawowe wymogi dla kandydatów na członka organu nadzorczego, określone w art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 125).  Egzamin w nowej, trudniejszej niż wcześniej, formule ma zagwarantować, że osoby starające się o pełnienie funkcji w organach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa będą dawać gwarancję najwyższego poziomu nadzoru nad działalnością tych pomiotów.

W tym samym dniu kandydaci zdawali część pisemną i ustną. Egzamin uznaje się za złożony z wynikiem pozytywnym w przypadku uzyskania wyniku pozytywnego z obu części egzaminu. W pierwszej zdający rozwiązywali test jednokrotnego wyboru składający się ze 100 pytań; czas przeznaczony na rozwiązanie testu — 100 minut. Inaczej niż przed zmianą zasad egzaminu zdający nie mogli  korzystać z żadnych materiałów ani korygować udzielonej odpowiedzi. Warunkiem przystąpienia dla części ustnej egzaminu jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na minimum 75 pytań testu. Podczas części ustnej osoba zdająca odpowiada na 3 pytania problemowe zadawane bezpośrednio przez członków komisji egzaminacyjnej.

Egzamin na członków rad nadzorczych cieszy się ogromnym zainteresowaniem. To najbardziej dostępna droga do  zdobycia uprawnień do zasiadania w radach nadzorczych (od 2017 r. członkami rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa mogą być też absolwenci studiów MBA) i szansa na atrakcyjne wynagrodzenie. Choć na to, ile zarabia członek rady nadzorczej, wpływa wiele czynników, mediana miesięcznej pensji wynosi około 50 tysięcy złotych.  

Ministerstwo informuje o zwiększeniu liczby terminów, w których będzie można złożyć egzamin. Najbliższe to:

18 maja 2024 r.

19 maja 2024 r.

15 czerwca 2024 r.

16 czerwca 2024 r.

 

Egzamin odbył się w ostatnią sobotę, 20 kwietnia, w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Jego formuła została na nowo określona w rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z 25 marca 2024 r.  (Dz.U. poz. 462).  Przystąpiło do niego 29 osób. Wynik pozytywny w części pisemnej egzaminu uzyskało 11 osób, w części ustnej – 6. Fakt uzyskania wyniku pozytywnego egzaminu zostanie potwierdzony dyplomem wydanym przez Ministra Aktywów Państwowych.

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo dla Ciebie
Prof. Andrzej Kidyba: decyzja o odsunięciu mnie od zajęć jest skandaliczna
Aplikacje i egzaminy
Nowa KRS nie zostawia suchej nitki na kandydacie Bodnara na dyrektora KSSiP
Edukacja i wychowanie
Duże zmiany w szkołach od 1 września 2024 r. Nowacka podpisała rozporządzenie
Prawo w Firmie
Ta ustawa ma chronić przed hakerami ze Wschodu. Firmy i samorządy protestują
Prawo karne
Prokuratura umarza postępowanie w sprawie Lisa. Posłanka: Nieprawdopodobne uzasadnienie
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy