Tag:

Rada Nadzorcza(RN)

Powiązane

Zarządzanie firmą

Profesorzy do byłych członków rady nadzorczej Orlenu: Wyjdźcie z cienia Obajtka

W dyskusji na temat Orlenu i jego prezesa zupełnie pomija się radę nadzorczą. A przecież jej członkowie ponoszą osobistą odpowiedzialność odszkodowawczą wobec spółki za nienależyty nadzór, a także za działanie na szkodę spółki - piszą profesorzy, eksperci od prawa spółek.

Kobiety do zarządów i rad nadzorczych spółek giełdowych już w 2026 roku!

Już niebawem, duże spółki giełdowe będą musiały zmierzyć się z wyzwaniem zapewnienia równowagi płci w swoich organach zarządzających i nadzorczych.

Trudny państwowy egzamin zakończony. Zdało tylko 6 osób

Tylko 6 osób z 29 zdających złożyło z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych. W tym roku po raz pierwszy odbył się on na nowych zasadach.

Nowe zasady egzaminu na członków rad nadzorczych

Część pisemną egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych czekają zasadnicze zmiany. Pierwszy test według zmienionych zasad planowany jest już w marcu 2024 r.

Audyt otwarcia nowo powołanych zarządów i rad nadzorczych

Jeżeli nowy zarząd zostaje powołany na skutek odwołania poprzedniego zarządu w związku z zarzutami nieprawidłowego prowadzenia spraw spółki, konieczny jest audyt otwarcia. Nowy zarząd nie powinien tego zaniechać, w przeciwnym razie nowi członkowie zarządu, jak i rady nadzorczej, mogą zostać obciążeni współodpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną spółce przez poprzedników.

Marcin Chomiuk: Prawniczy rollercoaster ze spółkami medialnymi

Na spór o media publiczne warto spojrzeć też od strony kontrahentów, dostawców i pracowników tych spółek.

Jest nowa rada nadzorcza Orlenu. Akcjonariusze zdecydowali

Dzisiejsze nadzwyczajne walne zgromadzenie Orlenu odwołało niemal wszystkich członków rady nadzorczej spółki. Na ich miejsce powołano dziewięć osób. Wszyscy byli kandydatami zgłoszonymi przez Skarb Państwa.

Dziś akcjonariusze wymienią radę nadzorczą Orlenu

W trakcje walnego zgromadzania wymieniony zostanie niemal cały skład rady nadzorczej Orlenu. Być może jeszcze dziś dojdzie też do czasowego powołania nowych członków zarządu.

Borys Budka dokonał pierwszych zmiany w radzie Enei. Przewodniczący odwołany

Przewodniczący rady nadzorczej Enei Łukasz Ciołko został odwołany. Informację podał zarząd spółki. Ciołkę odwołał minister aktywów państwowych Borys Budka. Na wtorek zwołane jest walne zgromadzenie spółki.

KNF zastosuje administracyjne sankcje indywidualne

Członkowie zarządu lub rady nadzorczej domu maklerskiego zapłacą karę za naruszenie przez dom maklerski przepisów regulujących prowadzenie jego działalności.