Tag:

Zarządzanie firmą

Spółka z o.o. – zwyczajne zgromadzenie wspólników a prawo do informacji

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, (Sp. z o.o.) których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, z początkiem kwietnia weszły w okres sprawozdawczy, który potrwa do końca czerwca. W tym czasie, wspólnicy powinni wykazać się aktywnością w zasięgnięciu informacji o stanie spółki.

Ściganie zarządu za podatki firmy musi być rozważniejsze

Dla uniknięcia odpowiedzialności za długi spółki osoba obowiązana do zgłoszenia upadłości może wskazać na zdarzenia świadczące, że zaniechanie tego wniosku nie było zawinione.

Kto reprezentuje spółkę z o.o. przy zawarciu umowy z członkiem jej zarządu?

Zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może, na podstawie uchwały, umocować członka zarządu spółki do zawarcia umowy z innym członkiem zarządu. Powołanie do reprezentacji spółki pełnomocnika w osobie innego członka zarządu nie stanowi podstawy do stwierdzenia nieważności czynności prawnej, dokonanej z jego udziałem.

Kiedy można zrezygnować z przetargu

Rada miejska może odstąpić od trybu przetargowego jedynie w odniesieniu do umów, względem których ten tryb powinien zostać zastosowany.

Kobiety do zarządów i rad nadzorczych spółek giełdowych już w 2026 roku!

Już niebawem, duże spółki giełdowe będą musiały zmierzyć się z wyzwaniem zapewnienia równowagi płci w swoich organach zarządzających i nadzorczych.

Trudny państwowy egzamin zakończony. Zdało tylko 6 osób

Tylko 6 osób z 29 zdających złożyło z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych. W tym roku po raz pierwszy odbył się on na nowych zasadach.

Polisy D&O jako forma ubezpieczenia dla menedżerów

Zarówno spółki, jak i osoby zarządzające nimi powinny zabezpieczyć się przed ryzykiem ponoszenia odpowiedzialności za szkody wyrządzone ich działaniem bądź zaniechaniem.

Dlaczego spółka z o.o. jest bezpieczna dla wspólników i zarządu?

Jednym z istotniejszych kryteriów wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej jest bezpieczeństwo wspólników i członków zarządu. Przepisy kodeksu spółek handlowych dają szeroki wachlarz możliwości, z których możemy wybierać decydując się na otwarcie firmy. Jednym z nich jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Nowy zarząd Orlenu rodzi się w bólach

Rada nadzorcza powołała kolejne trzy osoby do ścisłego kierownictwa koncernu. Prawdopodobnie powoła jeszcze kilka. Kiedy i na jakie konkretnie stanowiska, nie wiadomo. Tymczasem proces wybierania zarządu Orlenu trwa już ponad dwa miesiące.

Kim jest Ireneusz Fąfara, nowy prezes Orlenu?

Od dziś Ireneusz Fąfara stoi na czele Orlenu. Ma bogate doświadczenie m.in. w branżach paliwowej i finansowej. Przez kilka lat pracował w zależnym Orlenie Lietuva. Jego pierwszym zastępcą będzie Witold Literacki, dotychczasowy p.o. prezesa koncernu.