Tag:

Zarządzanie firmą

Niewypłacalność spółki prawa handlowego a odpowiedzialność zarządu

Upadłość ogłasza się wobec dłużnika, który stał się niewypłacalny. To na zarządzie spoczywa obowiązek zgłoszenia wniosku o upadłość w sytuacji zagrożenia niewypłacalnością spółki.

Odpowiedzialność zarządu i ryzyko kar

Co się dzieje, gdy doszło do tak poważnego nadużycia zaufania, że spółka staje się narażona na wysokie sankcje administracyjne.

Zarząd spółki: Trudno się bronić przed rzekomą odpowiedzialnością

W obecnym stanie prawnym były członek zarządu spółki może odpowiadać za zobowiązania, które nie istnieją. Może nawet nie wiedzieć, że przeciw spółce wszczęto powództwo.

Ryzyko odpowiedzialności członka zarządu

O czym władze spółki powinny pamiętać, aby zmniejszyć ryzyko postępowania karnoskarbowego?

Jak potwierdzić niekaralność cudzoziemców pełniących funkcje zarządcze lub nadzorcze

Zarejestrowana w polskim Krajowym Rejestrze Sądowym spółka kapitałowa w celu potwierdzenia niekaralności swoich członków zarządu, rady nadzorczej i prokurentów powinna złożyć zaświadczenie z polskiego KRK, nawet jeśli wszystkie te osoby mają obywatelstwo innego kraju.

Szansa dla byłych członków zarządu spółki z o.o. na skuteczną obronę

Trybunał Konstytucyjny w niedawnym wyroku stanął po stronie byłych członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sporze o odpowiedzialność za długi spółki. Jakie skutki może mieć ten wyrok dla wierzycieli spółki i byłych członków jej zarządu?

Nadmiar regulacji – po co nam tyle podstaw odpowiedzialności członków zarządu?

Podstawy odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych mają swoje odzwierciedlenie w wielu aktach prawnych. Rodzi to sporo wątpliwości.

Waloryzować czy nie? Decyzja z której zarząd może być rozliczony

Jeżeli kontrakt przestał się spółce opłacać, zarząd ma obowiązek podjąć decyzję: jak w takiej sytuacji się zachować i co z tą umową zrobić.

Dług powstał po odejściu członka zarządu? Nie będzie za niego odpowiadał

Odpowiedzialność za długi niewypłacalnej spółki mogą ponosić tylko osoby, które wykonywały swój mandat w okresie, w którym powinien zostać zgłoszony wniosek o upadłość spółki. Członek zarządu może się od niej uwolnić w razie wykazania jednej z przesłanek z art. 299 § 2 Kodeksu spółek handlowych – uznał Sąd Najwyższy.

Chwila, względem której ocenia się winę członka zarządu spółki z o.o.

Winę lub brak winy członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w niezgłoszeniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub o wszczęcie postępowania układowego należy oceniać w odniesieniu do chwili, w której powstał obowiązek zgłoszenia takiego wniosku, a nie do okresu późniejszego.