Tag:

Zarząd

Powiązane

Zarządzanie firmą

Ściganie zarządu za podatki firmy musi być rozważniejsze

Dla uniknięcia odpowiedzialności za długi spółki osoba obowiązana do zgłoszenia upadłości może wskazać na zdarzenia świadczące, że zaniechanie tego wniosku nie było zawinione.

Polisy D&O jako forma ubezpieczenia dla menedżerów

Zarówno spółki, jak i osoby zarządzające nimi powinny zabezpieczyć się przed ryzykiem ponoszenia odpowiedzialności za szkody wyrządzone ich działaniem bądź zaniechaniem.

Dlaczego spółka z o.o. jest bezpieczna dla wspólników i zarządu?

Jednym z istotniejszych kryteriów wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej jest bezpieczeństwo wspólników i członków zarządu. Przepisy kodeksu spółek handlowych dają szeroki wachlarz możliwości, z których możemy wybierać decydując się na otwarcie firmy. Jednym z nich jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Nowy zarząd Orlenu rodzi się w bólach

Rada nadzorcza powołała kolejne trzy osoby do ścisłego kierownictwa koncernu. Prawdopodobnie powoła jeszcze kilka. Kiedy i na jakie konkretnie stanowiska, nie wiadomo. Tymczasem proces wybierania zarządu Orlenu trwa już ponad dwa miesiące.

Kim jest Ireneusz Fąfara, nowy prezes Orlenu?

Od dziś Ireneusz Fąfara stoi na czele Orlenu. Ma bogate doświadczenie m.in. w branżach paliwowej i finansowej. Przez kilka lat pracował w zależnym Orlenie Lietuva. Jego pierwszym zastępcą będzie Witold Literacki, dotychczasowy p.o. prezesa koncernu.

Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania podatkowe spółki z o.o.

Solidarna odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o. wraz ze spółką za jej zobowiązania podatkowe jest niezależna od faktycznie powierzonego członkowi zarządu zakresu obowiązków. Decydującym czynnikiem jest prawidłowe formalnie powołanie danej osoby do zarządu spółki i pozostawanie na stanowisku w okresie, którego takie zobowiązania podatkowe dotyczą.

Nowy zarząd Orlenu poznamy w najbliższych dniach. Będzie potrzebny nowy konkurs?

Rada nadzorcza chciała w ścisłym kierownictwie płockiej spółki obsadzić dziewięć stanowisk. Cel ten może być jednak zrealizowany tylko częściowo, mimo że kandydatów było aż 260.

Jednorazowe zdarzenia też wpływają na wypłacalność

Monitorowanie stanu wypłacalności nie może sprowadzać się wyłącznie do pilnowania terminów płatności w myśl zasady „nie mam zaległości przekraczających trzy miesiące – mogę spać spokojnie”.

Polenergia z nowym zarządem. To najbliżsi współpracownicy Dominiki Kulczyk

Rada nadzorcza wybrała w piątek 1 marca nowy zarząd energetycznej spółki kontrolowanej przez Dominikę Kulczyk. W ostatnich dniach z firmy odeszli kluczowi menadżerowie. Nowy prezes i wiceprezes to dwaj najbliżsi współpracownicy Dominiki Kulczyk.

Akcjonariusze wymienią radę Zakładów Chemicznych Police. Później zmiany w zarządzie

Dominujący udziałowiec przeprowadzi roszady za niespełna miesiąc. W kolejnym ruchu należy spodziewać się, że nowa rada dokona przemeblowania w zarządzie.