Tag:

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA)

Powiązane

Zarządzanie firmą

Dziś akcjonariusze wymienią radę nadzorczą Orlenu

W trakcje walnego zgromadzania wymieniony zostanie niemal cały skład rady nadzorczej Orlenu. Być może jeszcze dziś dojdzie też do czasowego powołania nowych członków zarządu.

Akcjonariusz bez dywidendy? Muszą być ważne powody

Pozbawienie akcjonariuszy prawa do dywidendy musi być uzasadnione i nie może zmierzać do pokrzywdzenia akcjonariuszy mniejszościowych.

Gazprom nie wypłaci dywidendy za 2022 rok. Zysk pożarła wojna

Rosyjski koncern nie wypłaci dywidendy za 2022 r. W wyniku własnych destrukcyjnych działań firma straciła 45 proc. gazowego rynku. A to co zarobiła na sztucznie zawyżonych cenach, zabrał Kreml na rozpętaną wojnę. Drugie półroczne 2022 r. Gazprom zamknął stratą - pierwszą w historii.

Z jakich ułatwień ustawy covidowej nadal mogą korzystać firmy?

8 marca 2020 roku weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwana specustawą covidową lub koronawirusową. Ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana. Jakie rozwiązania przyjęte w tej ustawie nadal obowiązują? Jakie przepisy przedsiębiorcy muszą nadal stosować, a jakich już nie?

Nowe prawo holdingowe – rewolucja w grupach spółek

Niezbędne dla uzyskania statusu grupy spółek jest podjęcie przez zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie spółki zależnej uchwały o uczestnictwie w grupie spółek, ze wskazaniem spółki dominującej, a kluczowa dla jej funkcjonowania – rejestracja holdingu w Krajowym Rejestrze Sądowym.