Tag: Spółki

Powiązane

spółka cywilna

Ustalenie istnienia uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy niedopuszczalne

Niezaprotokołowanie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy jako podjętej oznacza jej niepodjęcie – uznał Sąd Najwyższy.

Sprawniejszy proces decyzyjny w organie nadzorczym spółki

Rada nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z jej członków biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi. To rozwiązanie może zdyscyplinować członków rady do udziału w posiedzeniach, ale w razie konfliktu może być również wykorzystane przeciwko nim.

Co powinno się znaleźć w regulaminie zarządu spółki z o.o.?

Regulamin zarządu jest bardzo często kopalnią regulacji, które nie zostały w żaden sposób poruszone w przepisach prawa czy postanowieniach umowy spółki, a które w istotny sposób usprawniają funkcjonowanie zarządu, a przez to i samej spółki.

Remedium na regulacje o zagranicznych spółkach kontrolowanych

Zmiana struktury właścicielskiej, w której docelowo aktywa zagraniczne są w posiadaniu polskiej fundacji rodzinnej, a nie zagranicznego trustu, może uchronić właścicieli od obowiązku zapłaty dodatkowego zobowiązania CFC.

Przymusowe umorzenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Jeśli jeden ze wspólników utrudnia współpracę lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, może zostać usunięty ze spółki decyzją pozostałych wspólników. Będzie to możliwe tylko wtedy, gdy w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością znajdzie się odpowiedni zapis.

Czy każda uchwała wspólników spółki z o.o. może być podjęta poza zgromadzeniem?

Gdy Kodeks spółek handlowych stanowi wprost o konieczności zachowania tajności głosowania, czy też zwołania zgromadzenia wspólników, najbezpieczniej jest podjąć uchwałę w tym trybie.

Wystawiasz faktury własnej spółce? Dla fiskusa to przekręt

Zwrot akcji w sprawie rozliczeń wspólników. Skarbówka już nie pozwala im na niski podatek.

Stabilna posada nie dla prezesa. Które spółki najczęściej wymieniały szefów?

Średnia kadencja szefa giełdowej spółki skróciła się o rok, na co wpłynęły zmiany sterowane polityką.

Andrzej Stec: Niech prezes cieszy się dymisją

Prywatne firmy szykują się na kryzys. Te, w których państwo ma coś do powiedzenia – raczej na wybory.

Kapitały w prostej spółce akcyjnej

Prosta spółka akcyjna stanowi nowy typ spółki kapitałowej, której funkcjonowanie uregulowane zostało w Kodeksie spółek handlowych. Stanowi ona rozwiązanie cechujące się prostszymi procedurami i zasadami w zakresie struktur zarządczych w porównaniu z dotychczas istniejącymi spółkami kapitałowymi, tj. spółką z o.o. oraz spółką akcyjną.