Tag: Spółki

Jak zakwalifikować wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki

Kwoty uzyskiwane za prowadzenie spraw spółki komandytowej, których wysokość została ustalona w uchwale wspólników, są niezależne od zysku z tytułu udziału w spółce i nie wynikają z kontraktu menedżerskiego, stanowią przychód z innych źródeł.

Amortyzacja wartości firmy po połączeniu spółek

Skutkiem łączenia spółek handlowych może być powstanie nowej firmy o określonej wartości, którą należy zaprezentować w sprawozdaniu finansowym. Dla celów bilansowych wartość firmy, z wyłączeniem wartości ujemnej, zawsze podlega amortyzacji.

Spółki wygrywają z fiskusem ws. podatku od zaliczek na zysk komplementariusza

Nie trzeba pobierać podatku od zaliczek na poczet zysku wypłacanych komplementariuszom. Skarbówka uważa inaczej, ale ponosi porażki w sądach.

Kiedy i na jakich zasadach członek zarządu odpowiada za szkodę?

Decyzje członków zarządu spółki kapitałowej w zakresie prowadzenia jej spraw i jej reprezentacji wywierają istotny wpływ na sytuację majątkową nie tylko spółki, jej wspólników ale także pośrednio na jej pracowników i wierzycieli. Gdy ich decyzje spowodują szkodę, muszą liczyć się z odpowiedzialnością.

Wspólnik spółki w organizacji nie musi płacić składek

Dopóki jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie zostanie zarejestrowana, jej wspólnik nie podlega ZUS. Wątpliwości co do daty objęcia ubezpieczeniami rodzi przesłanka objęcia udziałów.

Sąd o przeniesieniu odpowiedzialności za podatki spółki na komplementariusza

Przy przeniesieniu odpowiedzialności za podatki spółki komandytowej na jej komplementariusza jej sytuacja majątkowa nie ma znaczenia.

Sądy coraz częściej pozwalają chodzić na skróty

Żeby przenieść dług podatkowy spółki komandytowej na jej komplementariusza, niezbędne powinno być ustalenie co najmniej wysokości jej majątku.

Polski Ład PiS: zarząd na prowizji niemile widziany

Jeśli menedżer będzie „znacząco wpływał" na spółkę, to ona nie zaliczy jego wynagrodzenia w koszty.

Tomasz Siemiątkowski: Prawo głosu z akcji ma szansę odżyć

Niezawiadomienie o zawarciu porozumienia przez akcjonariuszy nie spowoduje „wiecznego ubezgłośnienia" akcji stron tego porozumienia, a więc i paraliżu spółki.

Niezależność nadrzędną cechą skutecznego audytu wewnętrznego

Audyt wewnętrzny jest bardzo ważną kontrolą zarządczą. Dzięki niemu można weryfikować efektywność działania innych kontroli w jednostce, co przyczynia się do jej prawidłowego funkcjonowania i realizacji założonych celów.