Tag: Spółki

Powiązane

spółka cywilna

Forma prowadzenia biznesu za granicą ma znaczenie

Polscy rezydenci podatkowi często decydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w innym kraju w formie transparentnej podatkowo spółki. Jak w takiej sytuacji należy rozliczyć podatek dochodowy?

Wspólnik sam sobie liczy ulgę

Spółka cywilna powinna wykazać w księdze wszystkie przychody, nawet jeśli jednemu ze wspólników przysługuje zwolnienie z podatku – wyjaśnia Ministerstwo Finansów.

Nieodpłatne umorzenie udziałów – sądy swoje, fiskus swoje

Organy podatkowe uważają nieodpłatne dobrowolne umorzenie udziałów w spółkach za transakcję kontrolowaną i nakładają na podatników obowiązki wynikające z przepisów o cenach transferowych. Inny pogląd jest wyrażany w orzecznictwie.

Raportowanie cen transferowych – od czego zacząć

Wcześniejsze rozpoczęcie prac związanych ze sporządzeniem dokumentacji i wypełnieniem formularzy TPR pozwoli na uniknięcie potencjalnych błędów oraz zmniejszenie stresu pod koniec roku.

NSA: element promocyjny nie ma znaczenia dla opłaty reklamowej

Szyldem jest zarówno tablica, jak i urządzenie reklamowe, którego celem jest informowanie o działalności prowadzonej na nieruchomości. Może on również zawierać logo, hasło czy grafikę.

SN: gdy sąd nie zwalnia z opłaty, dopilnuj wpłaty

Oddalenie wniosku strony sprawy cywilnej o zwolnienie z kosztów sądowych ma ten skutek, że sąd nie wzywa jej do uiszczenia opłaty od np. apelacji wniesionej przez radcę lub adwokata.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową

Procedura pozwalająca na dokonywanie bezpośredniej transformacji jednoosobowych działalności gospodarczych w spółki kapitałowe, wcześniej tylko w spółkę z o.o., okazała się być trafiona i dotychczas wiele osób skorzystało z takiej możliwości.

Jak rozumieć definicję transakcji kontrolowanej

Klasyfikacja zdarzeń pod kątem obowiązków z zakresu cen transferowych powoduje wiele wątpliwości podatników. Część z nich została rozwiana dzięki interpretacji ogólnej ministra finansów z 29 grudnia 2021 r. Które zdarzenia wymagają sporządzenia dokumentacji cen transferowych, a które nie powodują powstania obowiązku dokumentacyjnego?

Brak rozpraw w pandemii zgodny z konstytucją

Przewidziane w ustawie covidowej ograniczenie prawa do jawnego rozpoznania sprawy jest dopuszczalne.

Spółka jawna może być rolnikiem ryczałtowym

Jeżeli przychody netto spółek jawnych ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 mln euro, to nie mają one prawa korzystać ze zwolnienia z VAT.