Tag:

spółka cywilna

Chcesz przejść na niski PIT? Bez wspólników nie da rady

Właściciel firmy może w zeznaniu za 2022 r. zmienić formę opodatkowania z ryczałtu na skalę. Jeśli jednak działa w spółce cywilnej bądź jawnej, muszą to zrobić wszyscy udziałowcy.

Wspólnik sam sobie liczy ulgę

Spółka cywilna powinna wykazać w księdze wszystkie przychody, nawet jeśli jednemu ze wspólników przysługuje zwolnienie z podatku – wyjaśnia Ministerstwo Finansów.

Jak zrestrukturyzować spółkę cywilną?

O restrukturyzacji spółki cywilnej możemy mówić tylko w tym sensie, że postępowaniem restrukturyzacyjnym objęci zostaną jej wspólnicy. Możliwa jest też sytuacja, w której postępowanie restrukturyzacyjne wdraża się jedynie wobec niektórych wspólników.