Nowe zasady egzaminu na członków rad nadzorczych

Część pisemną egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych czekają zasadnicze zmiany. Pierwszy test według zmienionych zasad planowany jest już w marcu 2024 r.

Publikacja: 16.02.2024 20:17

Nowe zasady egzaminu na członków rad nadzorczych

Foto: Adobe Stock

Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych jest najbardziej dostępnym sposobem uzyskania uprawnień do zasiadania w radach nadzorczych — przypomina resort Borysa Budki (od 2017 r. członkami rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa mogą być też absolwenci studiów MBA) Teraz minister chciałby zmodyfikować zasady egzaminu.

Egzamin lepiej zweryfikuje kandydatów do rad nadzorczych 

„Uproszczenie procedury przeprowadzania egzaminu, a w efekcie zachęcenie do przystąpienia do egzaminu szerszego grona osób pragnących uzyskać kompetencje pozwalające spełnić wymogi dla kandydatów na członków organów nadzorczych określone w art. 19 ustawy, umożliwi poszerzenie grona potencjalnych kandydatów o osoby posiadające przygotowanie w dziedzinach określonych w ustawie, z uwzględnieniem rozwiązań dotyczących spółek z udziałem Skarbu Państwa, ocenione pod tym kątem przez komisję egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych.” - czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia w sprawie egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych, które miałoby wejść w życie dzień po ogłoszeniu. 

Czytaj więcej

Igor Postuła: Jak nadzorować bez polityki

Egzamin nadal będzie się składał z dwóch części — pisemnego testu oraz egzaminu ustnego w formie rozmowy z komisją egzaminacyjną. Zasadnicza zmiana będzie dotyczyć części pisemnej. Chodzi o konstrukcję testu, zmniejszenie liczby pytań oraz zmianę sposobu oceniania odpowiedzi. 

Z uzasadnienia projektu rozporządzenia wynika, że część pisemna będzie prowadzana w formie testu jednokrotnego wyboru, zawierającego 100 pytań z 4 proponowanymi odpowiedziami, z czasem na rozwiązanie testu wynoszącym 100 minut (test wielokrotnego wyboru to 150 pytań, a czas na ich rozwiązanie to 150 minut). Podstawą uzyskania wyniku pozytywnego części pisemnej egzaminu będzie uzyskanie co najmniej 75 punktów (dotychczas warunkiem przystąpienia do części ustnej było uzyskanie 100 punktów.

Podczas rozwiązywania testu nie będzie można korzystać z żadnych materiałów ani korygować udzielonej odpowiedzi. Obecnie zdający mogą korzystać z materiałów udostępnianych przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw aktywów państwowych.

W części ustnej egzaminu zdający usłyszą 3 pytania o charakterze problemowym, które mają pozwolić na sprawdzenie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce. W projekcie doprecyzowano, że poprawności udzielonych odpowiedzi dokonuje komisja oceniając łącznie odpowiedzi na wszystkie zadane pytania w skali od 2 do 5, gdzie 2 oznacza negatywny wynik części ustnej egzaminu.

MAP zaznacza, że wprowadzone zmiany nie będą miały wpływu na wysokość opłaty za przystąpienie do egzaminu, która nadal będzie wynosić 850 zł.

Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych jest najbardziej dostępnym sposobem uzyskania uprawnień do zasiadania w radach nadzorczych — przypomina resort Borysa Budki (od 2017 r. członkami rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa mogą być też absolwenci studiów MBA) Teraz minister chciałby zmodyfikować zasady egzaminu.

Egzamin lepiej zweryfikuje kandydatów do rad nadzorczych 

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Sądy i trybunały
Rosati: Manowska blokuje posiedzenie Trybunału Stanu
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Nieruchomości
Trybunał: nabyli działkę bez zgody ministra, umowa nieważna
Sądy i trybunały
Jest nowy prezes sądu w Olsztynie. W miejsce Macieja Nawackiego
Prawnicy
Prokurator Ewa Wrzosek: Nie popełniłam żadnego przestępstwa
Prawnicy
Rzecznik dyscyplinarny adwokatów przegrał w sprawie zgubionego pendrive'a