Polisy D&O jako forma ubezpieczenia dla menedżerów

Zarówno spółki, jak i osoby zarządzające nimi powinny zabezpieczyć się przed ryzykiem ponoszenia odpowiedzialności za szkody wyrządzone ich działaniem bądź zaniechaniem.

Publikacja: 23.04.2024 04:30

Polisy D&O jako forma ubezpieczenia dla menedżerów

Foto: Adobe Stock

Podstawy odpowiedzialności członków zarządu, rad nadzorczych czy innych osób zajmujących stanowiska w strukturach zarządzających spółkami znajdują swoje źródło w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności kodeksu spółek handlowych, kodeksu cywilnego, ordynacji podatkowej czy prawa upadłościowego i naprawczego, a w niektórych przypadkach nawet kodeksu karnego, w szczególności w zakresie przestępstw działania na szkodę spółki czy niedopełnienia obowiązków. Co istotne, zakres tej odpowiedzialności może być uregulowany również w umowie spółki, jej statucie bądź innych umowach cywilnoprawnych.

Pozostało 91% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Prawnicy
Jeden z najbardziej znanych prawników w Polsce odsunięty od zajęć ze studentami
Prawo dla Ciebie
Pokłosie afery Collegium Humanum? Będzie zaostrzenie przepisów o studiach podyplomowych
Edukacja i wychowanie
Duże zmiany w szkołach od 1 września 2024 r. Nowacka podpisała rozporządzenie
Samorząd
Krzyże w warszawskich urzędach zakazane. Sprawa trafi do prokuratury
Praca, Emerytury i renty
Czternasta emerytura - rząd proponuje termin