Transakcje M&A – przekształcenia i reorganizacje spółek

Przekształcenie lub reorganizacja spółki lub grupy spółek to częsty element towarzyszący transakcjom M&A. Procesy te mogą mieć miejsce na etapie przygotowania transakcji, jej wykonania lub spełnienia jej warunków. Mogą też stanowić konsekwencję transakcji lub służyć dostosowaniu funkcjonowania nabytego aktywa do biznesu kupującego.

Publikacja: 26.04.2024 04:30

Transakcje M&A – przekształcenia i reorganizacje spółek

Foto: Adobe Stock

Reorganizacja spółki lub grupy spółek może w szczególności obejmować przekształcenie spółki, połączenie spółek, podział lub wydzielenie i przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Każda taka reorganizacja wymaga właściwego przygotowania prawnego oraz biznesowego.

Pierwszą fazą reorganizacji spółki powinno być zawsze przeprowadzenie (choćby w ograniczonym zakresie) badania due dilligence. Badanie to, służyć ma nie tylko identyfikacji i ograniczeniu stwierdzonych ryzyk dla działalności gospodarczej reorganizowanej spółki, ale w zależności od rodzaju reorganizacji, może również służyć sprawnemu i właściwemu przeprowadzeniu tego procesu (np. poprzez przyporządkowanie właściwych aktywów reorganizowanego podmiotu lub poprzez przyjęcie określonej struktury transakcji). W toku badania due dilligence należy upewnić się, że na skutek reorganizacji, spółka nie utraci wydanych wobec niej istotnych decyzji, pozwoleń lub zezwoleń ani, że przeprowadzenie reorganizacji nie spowoduje naruszenia obowiązujących umów. Zdarza się bowiem, że dana decyzja administracyjna nie może (z uwagi na swoją treść lub istniejące przepisy) przejść z mocy prawa na spółkę powstałą w wyniku przekształcenia, połączenia czy podziału.

Pozostało 92% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Prawo dla Ciebie
Prof. Andrzej Kidyba: decyzja o odsunięciu mnie od zajęć jest skandaliczna
Aplikacje i egzaminy
Nowa KRS nie zostawia suchej nitki na kandydacie Bodnara na dyrektora KSSiP
Edukacja i wychowanie
Duże zmiany w szkołach od 1 września 2024 r. Nowacka podpisała rozporządzenie
Prawo w Firmie
Ta ustawa ma chronić przed hakerami ze Wschodu. Firmy i samorządy protestują
Prawo karne
Prokuratura umarza postępowanie w sprawie Lisa. Posłanka: Nieprawdopodobne uzasadnienie
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy