Wsparcie ekspansji i rozwoju firm – tak Ministerstwo Finansów reklamuje ulgę konsolidacyjną wprowadzaną przez Polski Ład. Tym, którzy zainwestują w przejęcie innej spółki, obiecuje podwójne korzyści. Z nowej preferencji wcale jednak nie będzie łatwo skorzystać.

– Ulga została obwarowana wieloma warunkami. Można mieć wątpliwości, czy rzeczywiście okaże się skuteczną zachętą dla inwestorów do akwizycji spółek – mówi Agata Czerniak, starszy menedżer w dziale doradztwa podatkowego w Deloitte.

Spójrzmy na nowe przepisy. Wynika z nich, że z ulgi konsolidacyjnej może skorzystać spółka nabywająca akcje/udziały w innej firmie. Wydatki na obsługę prawną, wycenę, opłaty notarialne, sądowe, skarbowe oraz podatki najpierw zaliczy do kosztów CIT, następnie odliczy od dochodu. Potem jednak zaczynają się ograniczenia.

– Przede wszystkim wydatki będą mogły zostać odliczone jedynie do wysokości dochodów z tzw. działalności operacyjnej oraz do kwoty 250 tys. zł w danym roku podatkowym – mówi Agata Czerniak.

Czytaj więcej

"Polski Ład" PiS
Biznes ma zastrzeżenia do reformy podatków

Kolejne warunki to:

- główny przedmiot działalności spółki, której udziały/akcje nabywamy, ma być tożsamy z tym, co robi inwestor, lub też jej działalność może być racjonalnie uznana za wspierającą biznes inwestora;

- taka działalność spółki i inwestora musi być prowadzona przynajmniej dwa lata przed nabyciem udziałów/akcji;

- w tym okresie nie są podmiotami powiązanymi;

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

- inwestor w jednej transakcji nabywa udziały/akcje w ilości stanowiącej bezwzględną większość praw głosu.

Ulga ma też jeszcze inne ograniczenia, np. co do rodzaju działalności prowadzonej przez przejmowane przedsiębiorstwo. Łatwo będzie ją też stracić. Wystarczy w ciągu trzech lat sprzedać bądź umorzyć nabyte udziały/akcje.

– Polski Ład zawiera także inne przepisy, które mogą utrudnić działania akwizycyjne, chociażby rozszerzenie warunków neutralności wymiany udziałów, połączeń i podziałów. Takie regulacje znajdziemy również we wcześniejszych nowelizacjach ustawy o CIT, np. ograniczających koszty podatkowe przy przejęciach w sytuacji późniejszego połączenia spółki przejmującej i przejmowanej. To wszystko sprawia, że inwestycja będzie wymagać szczegółowych analiz podatkowych – podsumowuje Agata Czerniak.

Polski Ład jest już w Dzienniku Ustaw (poz. 2105) i ma obowiązywać w większości od 1 stycznia 2022 r.