Tego samego dnia zapadły dwa wyroki w sprawie rozliczeń zagranicznych transakcji. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że polskie przepisy są niezgodne z unijnymi. WSA w Opolu uznał, że wszystko jest w porządku.

Czytaj także: VAT: kiedy zwykłe zakupy w sieci stają się importem usług

– Chodzi o rozliczanie zakupów towarów z innych krajów unijnych, tzw. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT), a także importu usług. Co do zasady są neutralne dla nabywcy, jednocześnie wykazuje on bowiem podatek należny i naliczony. Z polskich przepisów wynika jednak, że warunkiem odliczenia VAT naliczonego jest wykazanie podatku należnego nie później niż w ciągu trzech miesięcy od powstania obowiązku podatkowego – mówi Piotr Wołkowicz, radca prawny, menedżer w ALTO. Dodaje, że firmy mają problem ze spełnieniem tego warunku, ponieważ faktury z zagranicy często przychodzą z opóźnieniem.

– Wtedy VAT należny trzeba wykazać w momencie powstania obowiązku podatkowego (czyli wstecznie), a odliczenie ujmuje się na bieżąco. Skutkuje to często powstaniem zaległości podatkowej i koniecznością zapłaty skarbówce odsetek za zwłokę z transakcji, która powinna być neutralna podatkowo – tłumaczy.

W pierwszej sprawie spółka przyznała się fiskusowi, że często nie mieści się w trzymiesięcznym terminie. Zapytała, czy może w korektach deklaracji jednocześnie wykazać podatek należny i odliczyć naliczony. Argumentowała, że warunku, który znajduje się w polskich przepisach, nie ma w unijnej dyrektywie.

Fiskus się z tym nie zgodził, ale warszawski sąd uchylił jego interpretację. Podkreślił, że polskie przepisy są niezgodne z prawem wspólnotowym, naruszają bowiem zasady neutralności oraz proporcjonalności. Przypomniał, że przedsiębiorca ma prawo odliczyć VAT natychmiast, a ograniczenia powodują, że musi finansować podatek (sygn. III SA/Wa 1685/18).

Na niezgodność polskich regulacji z unijnymi powoływała się też spółka, której sprawa trafiła do WSA w Opolu. Tu także chodziło o przekroczenie trzymiesięcznego terminu i o obowiązek zapłaty odsetek za zwłokę od zaległości powstałej wskutek odliczenia VAT później, niż wykazany został podatek należny.

Sąd przypomniał, że państwa członkowskie zostały upoważnione w dyrektywie do ustanowienia warunków odliczenia VAT naliczonego. Takim warunkiem jest konieczność wykazania VAT należnego w ciągu trzech miesięcy od powstania obowiązku podatkowego. Nie jest to sprzeczne z prawem UE (sygn. I SA/Op 12/19).

– Dopóki nie ukształtuje się jednolita linia orzecznicza, przedsiębiorcy będą mieli problem z rozliczaniem takich transakcji. Trudno bowiem liczyć, że skarbówka dobrowolnie ustąpi w tej sprawie – podsumowuje Piotr Wołkowicz.