Tag: Transakcje Z Zagranicą

Powiązane

VAT WNT WDT WTT

Sprzedaż towarów do montażu w Polsce z zerową stawką VAT

Dostawa towarów może podlegać preferencyjnej stawce jak dla WDT, gdy towary te są przez podmiot trzeci na terytorium Polski wmontowane w wyrób finalny, który transportowany jest do innego kraju UE przez końcowego nabywcę.

Otrzymanie faktury z oznaczeniem „Intracommunity Triangulation”

W obrocie towarowym niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, w których kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru, przy czym towar jest transportowany lub wysyłany bezpośrednio do ostatniego nabywcy, z pominięciem dostawców-pośredników.

Wypłata dywidendy w 2022 a podatek u źródła – najczęściej zadawane pytania

Rozpoczął się sezon zgromadzeń wspólników w sp. z o.o., na których podejmowane są uchwały o podziale zysku i wypłacie dywidendy. Oto odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez księgowych i zarządy spółek z o.o. w związku z poborem podatku u źródła od wypłat dokonywanych na rzecz zagranicznych wspólników.

Zwrot towarów do innego kraju to odrębna transakcja dla VAT

Nie można korygować podatku należnego i naliczonego od WNT w przypadku gdy zwrot towarów dokonywany jest do innego kraju UE niż ten, z którego przyszły pierwotnie.

Nie będzie podwójnego VAT przy transakcjach łańcuchowych

Sankcyjny VAT przy WNT nie może być stosowany w kraju rozpoczęcia transportu, nawet jeśli nabywca posłużył się numerem VAT nadanym przez ten kraj.

Jak rozliczać VAT od transgranicznych rabatów pośrednich

Zgodnie z dominującym podejściem, podmiot, który otrzymał premię pieniężną od niebezpośredniego kontrahenta, ma obowiązek pomniejszenia podatku naliczonego. Szansę na zmianę praktyki w tym zakresie daje niedawne orzecznictwo TSUE oraz NSA.

Hydra lernejska, czyli o rozliczaniu WNT

Przepisy nadal nakazują pomniejszenie VAT naliczonego, jeżeli zostało wykazane wewnątrzwspólnotowe nabycie, ale w ciągu trzech miesięcy podatnik nie otrzymał faktury od unijnego dostawcy.

Jak jest opodatkowana transakcja łańcuchowa z importem do Polski

Jeśli trzeci uczestnik transakcji łańcuchowej jest podatnikiem z tytułu importu towarów na terenie Polski, to dostawa dokonana przez drugi podmiot w łańcuchu nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce.

Ubytek towarów w magazynie call-off stock oznacza koniec uproszczeń

Każda utrata, kradzież lub zniszczenie towarów skutkuje zakończeniem procedury magazynu typu call-off stock zlokalizowanego na terytorium innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej. W tej sytuacji polski podatnik będzie zobowiązany do rozpoznania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Przy WSTO da się korzystać z uproszczeń

Dzięki procedurze OSS nie trzeba się rejestrować jako podatnik VAT w krajach UE do których trafiają towary. Nie wyłącza to jednak obowiązków formalnych w państwie (lub państwach), z których następuje wysyłka.