Tag: Transakcje Z Zagranicą

Powiązane

VAT WNT WDT WTT

Jak skorygować na minus podstawę opodatkowania w imporcie usług i WNT

Jeżeli korekta spowodowana jest przyczynami powstałymi już na etapie zawarcia danej transakcji, to powinna zostać rozliczona wstecznie. Gdy jej przyczyny zaistniały później, to należy jej dokonać „na bieżąco".

Uproszczenia w rozliczaniu VAT już obowiązują

Gdy podatek należny od WNT i importu usług wykazujemy w drodze korekty właściwej deklaracji składanej po upływie trzech miesięcy, można w niej będzie ująć także podatek naliczony od tych czynności.

Koniec nieopodatkowanych zakupów spoza UE

Od 1 lipca zlikwidowane zostało zwolnienie z VAT dla przesyłek o wartości do 22 euro, które pozwalało platformom sprzedażowym z państw trzecich dostarczać do Unii towary tańsze, bo nieobciążone tym podatkiem.

Zmiany w zasadach opodatkowania VAT usług

Od 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania przestała być uczestnikiem jednolitego rynku i unii celnej. Ma to wpływ nie tylko na obrót towarowy pomiędzy przedsiębiorcami z Polski i Wielkiej Brytanii ale także na niektóre zasady opodatkowania VAT świadczonych transgranicznie usług.

Kiedy trzeba płacić cło przy handlu zagranicznym

Prawidłowo przygotowana dokumentacja cen transferowych i ich poprawne określenie nie chronią przed błędnym ustaleniem wartości celnej. Importer powinien posługiwać się odrębną metodologią i umieć pogodzić sprzeczne interesy.

VAT: nadal nie ma pewności jak rozliczać transakcje łańcuchowe

Wprowadzone w całej UE przepisy pakietu quick fixes nie rozwiązują problemu z ustaleniem podmiotu, któremu należy przypisać organizację transportu.

Czy zapłata dla kontrahenta z zagranicy na dowolny rachunek daje prawo do odliczenia kosztów?

Jeżeli spółka nabywa towary i usługi od firm z UE, które nie są zarejestrowane na potrzeby VAT w Polsce, to zaliczy wydatek do kosztów, mimo iż przelew nie jest zrobiony na konto znajdujące się na białej liście.

Zmiany w transakcjach międzynarodowych (cz. II): transakcje łańcuchowe

Od 1 stycznia 2020 r. zaczęły obowiązywać kolejne zmiany w podatku od towarów i usług wynikające z przepisów unijnych. Ich celem było przede wszystkim ułatwienie rozliczeń dla podatników. Swym zakresem objęły one m.in. rozliczania transakcji łańcuchowych, a także procedury magazynu konsygnacyjnego.

Kradzież towaru w ramach dostawy eksportowej lub wewnątrzwspólnotowej - co z VAT

Poszkodowany przedsiębiorca, który poniósł stratę, jest zainteresowany tym, aby od utraconego składnika majątku nie płacić podatków. Musi również zdarzenie takie odpowiednio zapisać w księgach.

Zmiany w dokumentowaniu dostaw towarów do innych krajów UE od 1 stycznia 2020 r.

Kto po 1 stycznia 2020 r. nie złoży deklaracji podsumowującej dostawy do krajów UE, nie będzie mógł stosować zerowej stawki.