Firma, która dopiero po kilku miesiącach współpracy sprawdziła swojego partnera biznesowego, nie może liczyć na wyrozumiałość skarbówki. Takie wnioski płyną z interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej.

Sprawa dotyczyła spółki zarejestrowanej jako podatnik VAT czynny, która w listopadzie 2016 r. nawiązała współpracę z firmą świadczącą na jej rzecz usługi udokumentowane fakturami z 23-proc. VAT.

W lutym 2017 r. spółka zweryfikowała kontrahenta na portalu podatkowym prowadzonym przez MF. Pojawił się tam komunikat: „Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT". Spółka zapytała, czy może odliczyć podatek z tych faktur, jeśli kontrahent w momencie ich wystawienia nie był zarejestrowany jako podatnik VAT.

Odpowiedź dyrektora KIS była odmowna. Uznał, że nie wystarczy sam fakt otrzymania faktury z wykazanym podatkiem. Powołując się na orzecznictwo TSUE, dyrektor KIS stwierdził, że jeśli faktury zostały wystawione przez podmiot niebędący podatnikiem VAT, to zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. a ustawy o VAT spółka nie miała prawa do odliczenia wynikającego z nich podatku naliczonego.

Żaden przepis nie nakłada na podatnika obowiązku sprawdzania swoich kontrahentów, ale w interesie przedsiębiorcy leży podjęcie działań, które wyeliminowałyby ryzyko współpracy z nierzetelnymi podmiotami. To podatnik ponosi bowiem negatywne konsekwencje odliczenia podatku naliczonego z faktury, która nie odzwierciedla rzeczywistej transakcji.

Skoro podatnik nie dołożył w trakcie realizacji umowy należytej staranności, nie może skutecznie powoływać się na to, że nie wiedział, iż transakcje zawierane z kontrahentem są nadużyciem podatkowym – napisał dyrektor KIS.

numer interpretacji: 0111-KDIB3-2-4012.118.2017.1. ASZ