Dyrektywa o adekwatnym wynagrodzeniu minimalnym w Unii Europejskiej została przyjęta w środę stosunkiem głosów 505 do 92 (44 posłów wstrzymało się od głosu).  Ma poprawić warunki pracy i życia wszystkich pracowników w Unii, a także wspierać postęp społeczno-gospodarczy. Określono w niej minimalne wymogi adekwatności minimalnego wynagrodzenia, które przewiduje prawo krajowe lub które ustalono w drodze negocjacji zbiorowych. 

Państwa członkowskie, w których minimalne wynagrodzenie gwarantuje się wyłącznie w drodze negocjacji zbiorowych, nie będą musiały wprowadzać ustawowego wynagrodzenia minimalnego. Nie będą też musiały zapewnić powszechnego stosowania przepisów dyrektywy.

Praca musi się opłacać

Wysokość minimalnego wynagrodzenia będą ustalać państwa członkowskie. Nie będzie zatem jednej wysokości minimalnej płacy w całej Unii. Państwa będą  jednak musiały zagwarantować, że obowiązujące w danym kraju wynagrodzenie minimalne zapewni pracownikom godne życie, przy uwzględnieniu kosztów utrzymania oraz ogólnego poziomu wynagrodzeń. 

- Ceny artykułów spożywczych, rachunków za energię i mieszkań eksplodują. Ludzie naprawdę walczą, by związać koniec z końcem. Nie mamy czasu do stracenia, praca musi się znowu opłacać. Ta dyrektywa wyznacza standardy tego, jak powinna wyglądać odpowiednia płaca minimalna. Jednocześnie dajemy impuls do negocjacji zbiorowych, więc więcej pracowników będzie lepiej chronionych - powiedziała europosłanka z Holandii Agnes Jongerius (S&D).

Aby ocenić adekwatność dotychczasowego ustawowego wynagrodzenia minimalnego, państwa członkowskie będą mogły określić krajowy koszyk towarów i usług w oparciu o ceny rzeczywiste. Mogą też ustalić je na poziomie 60% mediany wynagrodzeń brutto lub 50% średniego wynagrodzenia brutto.

Czytaj więcej

Płaca minimalna w 2023 r. Jest zaskakująca decyzja rządu

Zielone światło dla negocjacji z pracownikami

Dyrektywa wspiera negocjacje zbiorowe na poziomie sektorowym i międzybranżowym w procesie ustalania adekwatnych wynagrodzeń minimalnych.  W krajach, w których mniej niż 80% pracowników jest objętych negocjacjami zbiorowymi, państwa członkowskie, we współpracy z partnerami społecznymi, będą musiały określić plan działania, aby objąć tymi negocjacjami większą liczbę pracowników.

Zatwierdzony przez posłów tekst przewiduje, że państwa członkowskie Unii wprowadzą także system egzekwowania przepisów. Ma on obejmować wiarygodny monitoring oraz kontrole i inspekcje w terenie. W ten sposób będzie można zapewnić przestrzeganie przepisów oraz walczyć ze stanowiącym nadużycie podwykonawstwem, fikcyjnym samozatrudnieniem, nierejestrowanymi godzinami nadliczbowymi oraz wzrostem intensywności pracy.

Przyjęcie dyrektywy nie oznacza, że jest już ona obowiązującym prawem. We wrześniu prawdopodobnie zatwierdzi ją Rada Europejska, której członkami są przywódcy 27 państw UE. Wówczas państwa członkowskie będą miały dwa lata na wykonanie dyrektywy.

Z danych Eurostatu z lipca 2022 r. wynika, że najwyższa płaca minimalna obowiązuje w Luksemburgu - 2300 euro. Najniższa jest w Bułgarii - 350 euro. W Polsce wynagrodzenie minimalne wynosi od 1 stycznia 2022 r. 3010 zł, w przeliczeniu ok. 640 euro. Sytuuje to nasz kraj na 16. miejscu w UE.

Czytaj więcej

Duże zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców. Za tą samą pracę, płaca jak dla Polaków