fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

PZPN ukarany grzywną

www.sxc.hu
12 tysięcy złotych będzie musiał zapłacić Polski Związek Piłki Nożnej za odmowę udostępnienia informacji publicznej
O wymierzeniu grzywny postanowił Warszawski Sąd Administracyjny 18 czerwca 2012 r. (sygn. akt II SO/Wa 7/12).
Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich zwróciło się do Polskiego Związku Piłki Nożnej o udostępnienie informacji publicznej. Po 30 dniach bezskutecznego oczekiwania na odpowiedź SLLGO wniosło do sądu skargę na bezczynność organów PZPN. Skarga na bezczynność została do sądu wniesiona za pośrednictwem prezesa PZPN.  Ten jednak, skargi do sądu nie przekazał wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę. W konsekwencji SLLGO złożyło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniosek o ukaranie prezesa PZPN grzywną. – Prezes PZPN naruszył obowiązujące prawo nie przekazując do właściwego sądu skargi na bezczynność  – informuje Karol Mojkowski, ze Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. – Nie ma bowiem nigdzie regulacji pozwalającej podmiotowi na samodzielną decyzję, czy skarga na bezczynność jest zasadna czy też nie – wyjaśnia.
W odpowiedzi na wniosek o nałożenie grzywny prezes PZPN wniósł o jego oddalenie. Wskazał, że PZPN nie jest podmiotem władzy publicznej ani też nie sprawuje zarządu mieniem publicznym, a w konsekwencji nie jest podmiotem zobowiązanym do udostępniania informacji w trybie przepisów ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (DzU nr 112, poz. 1198 ze zm.).
Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich wniosek swój podtrzymało. – Ponieważ PZPN jest beneficjentem licznych dotacji przyznawanych przez ministra sportu, a w konsekwencji utrzymuje się ze środków publicznych pochodzących ze Skarbu Państwa, to tym samym jest podmiotem zobowiązany do udostępniania informacji publicznej – wyjaśnia Karol Mojkowski.
O dopuszczalności skargi wniesionej do sądu administracyjnego rozstrzyga wyłącznie ten sąd, a nie organ, za pośrednictwem którego omawiany środek zaskarżenia jest wnoszony (postanowienie NSA z 1 czerwca 2010 r. sygn. akt II GZ 105/10)
Argumenty SLLGO przekonały WSA w Warszawie. – Jak wynika z przesłanego do sądu preliminarza budżetowego Polskiego Związku Piłki Nożnej związek ten otrzymuje na realizację zadań zleconych przez ministerstwo sportu dotacje z budżetu państwa – czytamy w uzasadnieniu orzeczenia. - Należy zatem przyjąć, że wbrew oświadczeniu jej prezesa, PZPN dysponuje majątkiem publicznym. W konsekwencji władze tego związku podlegają przepisom ustawy o dostępie do informacji publicznej.
W konsekwencji WSA w Warszawie ukarał PZPN grzywną za bezczynność.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA