fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Nagroda w konkursie internetowym bez podatku

Nagrody w konkursach organizowanych i emitowanych przez środki masowego przekazu o wartości do 760 zł są wolne od podatku dochodowego. Dotyczy to także nagród w konkursach internetowych o powszechnym zasięgu.
Takie jest stanowisko Departamentu Podatków Dochodowych Ministerstwa Finansów (opublikowane w Biuletynie Skarbowym nr 4 z 2007 r.). Choć Internet to bez wątpienia środek masowego przekazu, zastosowanie zwolnienia podatkowego do konkursów organizowanych tą drogą mogło być problematyczne. A to ze względu na brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten mówi, że wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł.
Po lekturze tej regulacji nasuwa się pytanie, czy prasa, radio i telewizja zostały wymienione jedynie przykładowo, czy też jest to zamknięty katalog środków masowego przekazu, które mogą być organizatorami konkursów z nagrodami wolnymi od podatku? Według Ministerstwa Finansów „literalne brzmienie przepisu nie daje jednoznacznej odpowiedzi”. Mimo to, zdaniem resortu finansów, Internet mieści się w użytym w nim pojęciu „środki masowego przekazu”. Podobnie jak tradycyjne media pełni te same zadania – może służyć do publikacji określonych treści (np. ogłoszenie konkursu) nieograniczonej i anonimowej liczbie odbiorców.
„Wyłączona z tego zakresu będzie jedynie ta część Internetu, której krąg odbiorców jest ograniczony, tj. usługi poczty elektronicznej, czy też strony dostępne przy użyciu odpowiedniego kodu lub strony korporacyjne kierowane do ściśle określonego kręgu odbiorców, np. pracowników korporacji” – czytamy w piśmie MF.Reasumując, ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 updof korzystają według MF jedynie wygrane w konkursach organizowanych i emitowanych na stronach internetowych ogólnodostępnych – takich, do których swobodny dostęp ma każda osoba i każda może wziąć udział w grze.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA