Umowa „Framework Contract for Analytical Services, Including Cross-cutting Analysis and Synthesis, on Agriculture and CAP Governance” obejmuje pięcioletnią współpracę, podczas której IRWiR PAN – wespół z międzynarodową firmą doradczą Pricewaterhousecoopers (PWC) – będzie wspierać merytorycznie DG AGRI w analizach dotyczących aspektów gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych i społecznych, a także zarządzania Wspólną Polityką Rolną (WPR) w całej Unii Europejskiej.

Zadania będą obejmować strukturyzację, organizację, koordynację i nadzór nad serią konkretnych działań naukowo-badawczych, zapewniając ich wykonanie zgodnie z najwyższymi standardami jakości. Polskie konsorcjum IRWiR PAN i PWC stanie się centrum analitycznym współpracującym z naukowcami reprezentującymi nie tylko wszystkie państwa członkowskie UE, ale i kraje aspirujące do Wspólnoty.

– Jesteśmy niezmiernie dumni z wygrania tego konkursu i możliwości wspierania Komisji Europejskiej w tak istotnych dziedzinach jak sektor rolny, polityka rolna, rozwój obszarów wiejskich i polityka na rzecz poprawy warunków życia na wsi.– podkreśla prof. Monika Stanny, dyrektor IRWiR PAN. – Jestem pewna, że ta współpraca przyczyni się do dalszego rozwoju polskiej nauki oraz do skuteczniejszego kształtowania polityki wobec wsi i rolnictwa na szczeblu europejskim – uzupełnia prof. Stanny.