Kto chce być sędzią Trybunału w Strasburgu? Niektórzy wolą się nie ujawniać

27 osób zgłosiło swoją kandydaturę na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało nazwiska tych kandydatów, którzy wyrazili na to zgodę.

Publikacja: 07.05.2024 20:22

Kto chce być sędzią Trybunału w Strasburgu? Niektórzy wolą się nie ujawniać

Foto: PAP/Alamy

Termin składania zgłoszeń w postępowaniu w sprawie wyłonienia kandydatów na urząd Sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka upłynął 30 kwietnia. W tym terminie do MSZ dotarło 27 zgłoszeń od 14 kandydatek i 13 kandydatów.

Oni powalczą o urząd sędziowski w Strasburgu

Nie wszystkie osoby wyraziły zgodę na upublicznienie informacji na temat ich udziału w procedurze. MSZ podaje nazwiska piętnastu kandydatów: 

Anna Adamska-Gallant — doktor nauk prawnych, adwokat z Lublina,  specjalizuję się w prawie karnym, w tym międzynarodowym oraz prawach człowieka;

Michał Balcerzak - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor uczelni w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, specjalności naukowe: prawa człowieka, prawo międzynarodowe, prawo międzynarodowe publiczne;

Pani Agata Bzdyń - radca prawny, absolwentka Prawa i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów o specjalizacji Międzynarodowa Ochrona Praw Człowieka na Uniwersytecie w Strasburgu, prawniczka w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w latach 2012-2016;

 Piotr Charkiewicz -   sędzia Sądu Rejonowego w Sokółce, główny specjalista w Wydziale III - ds. Międzynarodowych Procedur Ochrony Praw Człowieka Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka;

Maciej Ferek - doktor nauk prawnych, wykładowca i rektor Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej im. R. Schumana w Radomiu, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, specjalizuje się w sprawach cywilnych. Jest znany z zaangażowania w obronę wolnych sądów;

Monika Gąsiorowska — adwokat z Warszawy, od ponad 20 lat reprezentuje skarżących w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka;

Marcin Górskidoktor habilitowany nauk prawnych, prof. UŁ i kierownik Katedry Europejskiego Prawa Konstytucyjnego na wydziale prawa Uniwersytetu Łódzkiego;  

Elżbieta Kuzborska-Pacha -  doktor habilitowana nauk prawnych (Uniwersytet Łódzki), ekspertka ds. praw człowieka. Autorka licznych publikacji skoncentrowanych na prawie międzynarodowym publicznym i prawach człowieka, w tym ochronie praw kobiet. W latach 2015-2018 w Departamencie ds. Postępowań przed Międzynarodowymi Organami Ochrony Praw Człowieka MSZ RP była odpowiedzialna za prowadzenie postępowań przed ETPC. Pełni funkcję Starszego Doradcy ds. Prawnych Wysokiego Komisarza Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie ds. Mniejszości Narodowych;

Wojciech Piątek - profesor doktor habilitowany, kierownik Szkoły Prawa Niemieckiego na wydziale prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;

Marek Piechowiak - filozof, profesor nauk prawnych, pierwszy rzecznik praw dziecka w Polsce;

Dorota Pudzianowska -  doktor habilitowana nauk prawnych, adwokatka, w latach 2005-2019 pracowała w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, jest   adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;

Jacek Skrzydło -  adwokat, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, specjalista w zakresie praw człowieka i prawa Unii Europejskiej.

Kamil Strzępek - doktor nauk prawnych, radca prawny, nauczyciel akademicki. Wieloletni pracownik Naczelnego Sądu Administracyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, Trybunału Konstytucyjnego, pracownik Katedry Prawa Dyplomatycznego i Dyplomacji Publicznej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego;

Piotr Tereszkiewicz — doktor nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwent m.in. Uniwersytetu w Oksfordzie;

Adam Wiśniewski - doktor nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji UG;

Czytaj więcej

Konkurs na polskiego sędziego Trybunału Praw Człowieka ogłoszony. Nowe zasady

Przypomnijmy, że wyłonienie kandydatów na urząd sędziego ETPCz z ramienia Polski nastąpi zgodnie z nową procedurą. W skład zespołu oceniające kandydatów wchodzić będą nie tylko przedstawiciele strony rządowej, ale także Rzecznik Praw Obywatelskich lub osoba przez niego wskazana oraz osoby wskazane przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk, Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej iPrezesa Krajowej Rady Radców Prawnych. Spośród kandydatów wyłonionych w ten sposób Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy wybierze jedną osobę.

Do MSZ zgłosiło się, także w terminie, 11 organizacji pozarządowych oraz samorządów zawodów prawniczych, które chcą mieć swoich obserwatorów podczas rozmów kwalifikacyjnych, które będą przeprowadzane z osobami kandydującymi. Jak informuje MSZ, zgłoszenia przesłały:

Fundacja Lepsze Prawa Człowieka

Fundacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

Fundacja Wolne Sądy

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

Stowarzyszenie Amnesty International

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Termin składania zgłoszeń w postępowaniu w sprawie wyłonienia kandydatów na urząd Sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka upłynął 30 kwietnia. W tym terminie do MSZ dotarło 27 zgłoszeń od 14 kandydatek i 13 kandydatów.

Oni powalczą o urząd sędziowski w Strasburgu

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Podatki
Sprzedali odziedziczone mieszkanie. Zapędy fiskusa musiał zastopować sąd
Zawody prawnicze
Czystki w krakowskich prokuraturach. To ewenement w skali całego kraju
Sądy i trybunały
Pracownicy sądów i prokuratur przedstawili swoje żądania Bodnarowi
Zadania
Zielona rewolucja w polskich miastach. Muszą stworzyć plany klimatyczne
Materiał Promocyjny
Jakie są główne zalety systemów do zarządzania zasobami ludzkimi?
Sądy i trybunały
Ujawniono drugi przypadek inwigilowania Pegasusem sędziego w Polsce
Prawo karne
Polak skazany na dożywocie w Kongu jest już na wolności