fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podwykonawca nie skorzysta ze zwolnienia z CIT

Podwykonawcy inwestycji finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej nie korzystają ze zwolnienia z CIT. Ustawa o CIT precyzyjnie formułuje zasady zwolnienia takich dochodów, nie można więc rozszerzać kręgu beneficjentów tego zwolnienia. Tak orzekł WSA w Gliwicach 8 sierpnia br. (ISA/Gl1532/06).
Spółka będąca podwykonawcą części inwestycji realizowanej ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyjęła, że gdy bezpośredni beneficjent zleca jej wykonanie danego etapu, wynagrodzenie objęte tą umową korzysta ze zwolnienia z CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy. Na podstawie tego przepisu wolne od podatku są dochody uzyskane odpodmiotów zagranicznych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi podmiotami. Zdaniem spółki ratio legis przemawia za tym, aby ze zwolnienia korzystały wszystkie podmioty, które brały udział w realizacji danego programu.Organy podatkowe nie zgodziły się z tym. Opierając się na wykładni językowej uznały, że aby skorzystać ze zwolnienia, podatnik musi jednocześnie spełniać dwa warunki. Po pierwsze powinien uzyskać środki od wskazanego w przepisie podmiotu zagranicznego bezpośrednio lub za pośrednictwem upoważnionego do ich rozdzielania podmiotu krajoweg...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA