fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

To nie jest usługa, więc nie ma VAT

Kara umowna nie jest opodatkowana VAT, gdyż nie świadczymy tu żadnej usługi
Dłużnik płaci, ale nie jest to klasyczne wynagrodzenie za towar lub usługę. Rekompensuje po prostu poniesione przez kontrahenta straty. Takiej czynności nie znajdziemy w katalogu świadczeń opodatkowanych VAT.Potwierdzają to interpretacje organów podatkowych, np. Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu z 24 marca 2006 r. (PSUS/PP-OIO/443-26/06 /ŁG), w której stwierdzono: "sama wypłata kary umownej, podobnie jak i jej otrzymanie, co do zasady, nie może być uznana za czynność opodatkowaną ze względu na to, że pieniądze nie są towarem, a zatem przekazanie prawa do rozporządzania nimi nie stanowi dostawy.Z uwagi na to, że odszkodowanie wypłacane jest jako zadośćuczynienie za szkodę, która została wyrządzona podmiotowi, lub za utracone przez niego korzyści, czynność tego rodzaju nie może być uznana za usługę (...) kara umowna nie jest wynagrodzeniem za świadczoną usługę, lecz rekompensatą za poniesione przez spółkę koszty (straty).Obcią...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA