Jak chronić dane osobowe pracowników

Sylwia Mizerek, wicedyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Nieznane
Firma zamieściła plan urlopów w wewnętrznej sieci intranet. W planie figurują imiona i nazwiska zatrudnionych, nazwy komórek organizacyjnych, wymiar urlopu na dany rok oraz terminy jego wykorzystania. Dostęp do intranetu ma cała załoga. Moim zdaniem narusza to prywatność pracowników.TAK. Umieszczenie w intranecie informacji o wymiarze urlopu wykorzystanego i przysługującego danej osobie tak, by mogli się z nią zapoznać inni, nie jest do końca legalne. Pracodawca jako administrator danych osobowych podwładnych może je przetwarzać pod pewnymi warunkami. Przede wszystkim ich ujawnienie powinien dopuszczać odrębny przepis, jest konieczne do realizacji umowy zawartej z pracownikiem, służy dobru publicznemu lub prawnie usprawiedliwionemu celowi zakładu bądź starających się o te dane, o ile nie naruszy to praw i wolności zainteresowanego. Stanowi tak art.23 ust.1 pkt1 -5 ustawy z29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. DzU z2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Wyni...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL