W przetargach pojawią się nowe protokoły

www.sxc.hu
Organizatorzy przetargów nie będą musieli zdradzać ich wartości
Przed kilkoma miesiącami „Rz” ostrzegała, że propozycja ujawniania wartości zamówienia czasem może prowadzić do zawyżania cen. Ryzyko to nie występowałoby w przetargach nieograniczonych. W nich bowiem wykonawcy nie wiedzą, czy ktoś inny złoży ofertę, i muszą proponować jak najkorzystniejsze warunki. Inaczej mogłoby jednak być w trybach dwuetapowych, takich jak przetarg ograniczony. W nich bowiem najpierw następuje selekcja przedsiębiorców pod kątem spełniania warunków. Nierzadko zdarza się, że wykluczeni zostają wszyscy, poza jednym. Ten, wiedząc, że nie ma konkurencji, i znając szacunkową wartość, mógłby podać cenę do niej dostosowaną, a nie najniższą.Urząd Zamówień Publicznych, który przygotował projekt rozporządzenia w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przekonywał, że nowe rozwiązanie zwiększyłoby przejrzystość postępowań. Tłumaczył też, że ryzyko zawyżania cen byłoby nieznaczne, gdyż już dzisiaj prz...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL