Akty prawne

Prezydent podpisał 22 grudnia 2009

- z 2 grudnia o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją zadań przez policję – wejdzie w życie 1 stycznia 2010 r.,
- z 2 grudnia o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw – wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, - z 5 listopada o zmianie ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich – wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,
- z 5 listopada o zmianie ustawy o kulturze fizycznej – wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, - z 18 grudnia o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw – wejdzie w życie 30 grudnia 2009 r., - z 20 listopada o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – wejdzie w życie 1 stycznia 2010 r.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL