Podwładny może liczyć na wyższą rekompensatę

www.sxc.hu
Przy zwolnieniach z przyczyn niedotyczących pracowników pracodawcy zawierają często ze związkami zawodowymi porozumienia określające ich zasady. Jeśli są one korzystniejsze od norm ustawowych, pracownicy mogą na ich podstawie otrzymać odprawy pieniężne w wyższej wysokości
Prawo do odprawy pieniężnej określa art. 8 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=169524]ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (DzU nr 90 poz. 844 ze zm.)[/link].Ustawa ta dotyczy tylko tych pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 20 pracowników. Jeżeli więc u takiego pracodawcy zwolnienie pracownika z pracy następuje z przyczyn niedotyczących tego pracownika, przysługuje mu prawo do odprawy pieniężnej.[srodtytul]Na podstawie ustawy[/srodtytul]Wysokość odprawy jest uzależniona od zakładowego stażu pracy. Zgodnie z ustawą pracownik ma prawo do odprawy w wysokości:- jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż dwa lata;- dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od dwóch do ośmiu lat;- trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli był zatrudniony u danego pracodawcy ponad os...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL