fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Konsumenci

Czy bank może ukarać za nieterminową spłatę zadłużenia na karcie kredytowej?

[b]Nie.[/b] Bank może pobierać odsetki, ale nie może dodatkowo nałożyć kary umownej za nieterminową spłatę zadłużenia na karcie kredytowej.
Spłacanie zadłużenia na karcie jest zobowiązaniem pieniężnym, co oznacza, że jeżeli się spóźniamy ze spłatą, bank może zgodnie z art. 481 § 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=E3FC997D770B5BD3403F85A6C0EA8993?id=70928]kodeksu cywilnego[/link] pobierać odsetki. Dodatkowa kara nakładana na nas przez bank jest jednak niedopuszczalna.
Jak stwierdził Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w [b]wyroku z 2 lutego 2005 r.(sygn. akt XVII Amc 42/04)[/b] opłata za spóźnioną spłatę nie jest karą umowną. W myśl art. 483 § 1 kodeksu cywilnego karę umowną można zastrzec jedynie na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. W przypadku, gdy bank nakłada na nas karę z tytułu nieterminowej spłaty zadłużenia na karcie kredytowej, mamy do czynienia w istocie z zastrzeżeniem dodatkowych odsetek, bowiem nie zostało wyłączone zastosowanie art. 481 § 1 k.c. i bank może pobierać oprócz tego odsetki ustawowe. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, że taka sytuacja jest niedopuszczalna i uznał postanowienie wzorca umowy, które odnosiło się do pobierania przez bank opłat za nieterminową spłatę, za niedozwoloną klauzulę umowną. [b]Więcej informacji w artykule:[/b] [link=http://www.rp.pl/artykul/131734.html]W umowach kart kredytowych straszą niedozwolone klauzule[/link] [i]Prosimy również o zapoznanie się z serwisem: [link=http://www.rp.pl/temat/75760.html]rp.pl » Prawo » Prawo Kowalskiego » Konsumenci » Co w umowie konsumenckiej » Niedozwolone praktyki i klauzule umowne [/link][/i]
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA